Õliauto

Parim alternatiiv kallile gaasile on kohalik põlevkiviõli

Ajal, mil gaasi hind muutub kallimaks juba igapäevaselt, on kõige õigem lahendus üle minna kohalikule põlevkiviõlile.

Tarbijad on siiani eelistanud põlevkiviõlile maagaasi kuna on loodud kuvand, et gaas on keskkonnasõbralik ja murevaba kütus. Mõned arvavad, et see ongi roheline kütus. Mõlemad on tegelikult fossiilsed kütused ja muude võrdsete tingimuste puhul võiks meie kohalik tarbija valida siiski Eestile soodsama kütuse ehk põlevkiviõli. 2050. aasta kliimaeesmärkide kohaselt tuleks Eestis loobuda mõlemast. Pole vahet, kas kasutame seni ühte või teist fosiilset kütust – maagaasi kasutamine katlamajades ei vii meid eesmärgile kuidagi lähemale.

SW Energia õliauto

Gaasi ja põlevkiviõli hinnad soojatootmises olid kuni 2021. aasta sügiseni väga pikka aega võrreldavad. Siis aga kallines gaasi MWh hind mõne kuu jooksul 4-5 korda. Alates oktoobrist on olnud gaas põlevkiviõliga võrreldes üle kahe korra kallim. Hinnavahe on jäänud isegi 2022. aasta suvel väga suureks. Juuli lõpus on maagaasi börsihind (Dutch TTF) pea 200 €/MWh, siis augusti lõpuks on see ületanud 300 €/MWh piiri. Nendele hindadele lisandub veel aktsiis, võrguteenus ja müüjate marginaal. Augustis on gaasi lõpphinnaks ca 330 €/MWh ja kütteperiood pole veel alanudki… Võrreldav põlevkiviõli hind on üle 4 korra soodsam. 

Võrreldes suurte tööstuste gaasi- ja õlikatlamaja, siis erinevusi on vähem kui arvata võiks. Gaasi katlamaja põlevkiviõlile ümber ehitamiseks kulub spetsialistidel ca 2-4 päeva. Edasi saate nautida kordi odavamat soojust, mille tootmisel hoitakse 24/7 silma peal. Täna on SW Energias katlamajade ümberehitamise järjekord ca 2 kuud. Üleminek gaasiküttelt põlevkiviõlile on otstarbekas ja tehniliselt võimalik alates 100kW võimsusega kateldest. Mõistlik on mõelda ette ning vabaneda vene gaasist lihtsalt ja stressivabalt olles seejuures eeskujuks kogu Euroopale.

SW Energia hooldustehnikute autod

SW Energia ehitas ümber ka kõik oma seni maagaasi peal olevad kaugküttevõrgud. Miks? Sest see on imelihtne ja proovime tarbijat kaitsta ülikõrgete soojahindade eest! Lisaks on tänaseks SW Energia abil rohkem kui 10 tööstusettevõtte katlamajad üle viidud maagaasilt põlevkiviõlile ja veel üle 5 objekti on töös.   

SW Energia OÜ on võimeline kõikides Eesti kaugküttevõrkudes ja tööstustarbijate kasutuses olevad gaasikatlamajad õlikatlamajadeks ümber ehitama 2 kuu jooksul. Seejuures ei ole seadmeid vaja isegi omada. Neid on võimalik (veel) rentida. Me ei tea, kui pikaks ajaks õli ja gaasi hinnavahe selliseks jääb, kuid peale mahuti ja põleti vahetust jääb tulevikus mõlema kütuse kasutamise võimalus. Kokkuvõttes paraneb ja suureneb varustuskindlus. Klient võib vastavalt oma soovile igal hetkel üle minna teise kütuse peale. Ümberehituse kulud jäävad enamus kohtades mõne tuhande euro piiresse ja puuduva põleti ja mahuti rent on kuni mõnisada eurot kuus.

SW Energia OÜ pakub lahendust alates mahutite ja põletite rendist kuni kütuse tarne ja katlamajade hoolduseni. Kõik asjad ühest kohast!

 

Tarmo Saarts, SW Energia OÜ tegevjuht, dipl soojustehnika tase 8 insener soojusmajanduse erialal
Vadim Nogtev dipl soojustehnika tase 8 insener Soojusmajanduse  ja Soojusseadmete käidu korraldamise erialal

Küsi lisa telefonil +372 5668 6539 või kirjuta vadim.nogtev@swenergia.ee 

 

Vadim Nogtev