Screenshot 2023-09-15 130430

Enerhack, TalTech ja SW Energia

Enerhack’i missiooniks on tõsta inimeste teadlikkust energiakasutuse ja kliimamuutuste teemadel, õpetades kõikidele vanuserühmadele energiakasutuse tähtsust ja edasijõudnud puhta energia tehnoloogiaid.

Septembris viisid Enerhack ja Taltechi Energiatehnoloogia Instituut koostöös Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi ja Eesti Jõujaamade ja Kaugkütteühinguga läbi “Soojusenergeetika inseneride täiendkoolituse”.

4-päevase koolituse lõpuks sooritasid osalejad testi, mis hõlmas kogu koolituse valdkondi:

  • Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid
  • Gaasiseadmed ja paigaldised
  • Soojusseadmed ja süsteemid
  • Soojusallikad ja soojuskeskused
  • Tööstuslikud ja kaubanduslikud külmaseadmed ja -süsteemid
  • Soojusmajandus

SW Energia arendusjuht Vadim Nogtev ja piirkonnajuht Juri Frorip paluti läbi viima loenguid teemadel “Katlamajade erinevad kütused varustuskindluse kriisi ajal” ja “Katlamajade arendamine ja ehitamine, suitsugaaside pesurid ja filtrid”.

Täname korraldajaid sisutihedate koolituspäevade eest, kõiki osalejaid kuulamast ja küsimusi esitamast ning loomulikult täname, et usaldasite meid oma teadmisi ja kogemusi jagama.

SW Energia pakub Eestis kõiki kaugkütte täislahendusi alustades puiduhakkest lõpetades LPG-gaasiga. Meie pikaajalised kvaliteedinõuded, kogemused ja koostööd kohalike omavalitsuste ja korteriühistutega on andnud meile Eesti kaugküttemaastikul kogenud ja usalduväärse koostööpartneri ja juhendaja positsiooni.

Järgmiste kohtumisteni!