Avalik arutelu Ämari kaugküttevõrgu loomise võimalustest

Ootame kõiki Ämari kortermajade elanikke ja KÜ liikmeid osalema avalikus arutelus Ämari kaugküttevõrgu loomise võimaluste üle.
Kohtumiseni 6ndal märtsil kell 18:00 Ämari noortetoas!

SW Energia OÜ küberturvalisuse kaardistamine

Küberturvalisuse kaardistamine

SW Energia OÜ viis ettevõttes läbi küberturvalisuse hindamise, et kaardistada küberturvalisuse tase. Projekti toetab Euroopa Küberkompetentsikeskus oma liikmetega.

Projekti kestus: 20.10.2023 – 12.01.2024
Projekti kogumaksumus: 9600 € (ilma KM)
Toetuse suurus: 4800 €
Omaosalus:  4800 €

Kuidas kütta keskküttega säästlikult ja keskkonnasõbralikult?

Keskküte mängib olulist rolli nii energiatarbimise kui ka CO2-jalajäljes. Oleme kokku pannud mõned soovitused, kuidas oma keskküttesüsteemi abil säästa energiat ja vähendada CO2-jalajälge:

  1. Regulaarne hooldus: Veenduge, et teie keskküttesüsteem oleks regulaarselt hooldatud. Puhas ja korralikult töötav süsteem on tõhusam ja tarbib vähem energiat. SW Energia klientidel on see osa murevaba, kuna pakume täisteenuslahendust, mis hõlmab ka korrapärast hooldust.
  2. Programmeeritav termostaat: Kasutage programmeeritavat termostaati, mis võimaldab seadistada erinevaid temperatuure erinevatel kellaaegadel. Temperatuuri alandamine öösel või siis, kui te pole kodus, vähendab ka energiakulusid.
  3. Kütteseadmete uuendamine: Kaaluge vanade kütteseadmete vahetamist uusima, energiatõhusama mudeli vastu. Kaasaegsed küttesüsteemid on tavaliselt efektiivsemad ja vähem saastavad. SW Energia klientidel taaskord ei ole vaja ise oma pead murda, kuna meie konkurentsitu eelis ongi uute ja säästlikuima lahenduse leidmine kliendipõhiselt.
  4. Küttekehad ja radiaatorid: Veenduge, et küttekehad ja radiaatorid oleksid puhtad ja korralikult reguleeritud. Õhupakid radiaatorites vähendavad kütteefektiivsust.
  5. Isolatsioon: Tagage, et teie kodu oleks korralikult isoleeritud. Hästi isoleeritud kodu vähendab energiakadu ja -kulu.
  6. Tuulutamine: Ventileerige ruume regulaarselt, et tagada hea õhuringlus. See aitab vältida hallituse teket, mis võib mõjutada siseõhukvaliteeti ja teie tervist.
  7. Aknad ja uksed: Kontrollige, et aknad ja uksed oleksid tihedad ning ei laseks sooja õhku välja või külma õhku sisse.
  8. Energiatõhusad aknad ja uksed: Kui on võimalik, vahetage vanad aknad ja uksed energiatõhusate mudelite vastu.
  9. Haritud energiakasutus: Olge teadlik oma energiakasutusest ja õpetage pereliikmetele, kuidas seda säästlikumalt kasutada. Näiteks lülitage välja valgustid ja elektriseadmed, kui neid ei kasutata.

Nii saate mitte ainult vähendada teie energiaarveid, vaid ka alandada teie kodu keskkonnajalajälge. Samuti on oluline jätkata tehnoloogiliste uuenduste jälgimist, kuna uued tehnoloogiad võivad pakkuda veelgi säästlikumaid lahendusi. Küttelahenduste valimisel võtke ühendust meie professionaalidega ja broneerige endale tasuta konsultatsioon info@swenergia.ee

Rahulikke pühi ja meeleolukat aastavahetust

Milline saab tulevikus olema roheline toasoe?

Podcast “Rohepööre” kutsus meie arendusjuhi Vadim Nogtevi ja taastuvenergeetika osakonna juhi Juri Froripi külla arutlema rohelise toasooja võimaluste ja trendide üle.

Kes millist lahendust peaks eelistama ja kuhu liigume tulevikus?
Kuula täpsemalt täispikka podcasti siit

Saverna katlamaja avamine

SW Energia andis Saverna elanikele lubaduse muuta paremaks Saverna katlamaja seisukord.
Koostöös valla esindajatega otsustati, et vana katlamaja renoveerimise asemel ehitatakse Saverna elanike jaoks uus, kaasaegne ja täisautomaatne katlamaja.
Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Kuna endine katlamaja olid amortiseerunud ja ebaefektiivne, alustasime käesoleva aasta kevadel uue Saverna katlamaja ehitusega. Kasutades kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid, sai siiani õliküttel töötavast katlamajast täisautomaatne mehitamata biokütusel (hakkpuidul) sooja tootev katlamaja. Täna vastab katlamaja sisu kõige kaasaegsematele nõuetele ja on keskkonnasõbralikum kui kunagi varem.

Kütusena kasutatav hakkpuit on Eestis kohapeal puidu raiest tekkiv jääkmaterjal, mis on suurepäraselt kasutatav taastuv biokütus. Kodumaise kütusena annab see tööd kohalikele inimestele, kes väheväärtuslikust puidust hakkpuitu toodavad.

Katlamajade puiduhakkega kütmisele üleviimine tähendab klientide jaoks stabiilsemat soojusenergia müügihinda ja puhtamat keskkonda (hakkpuidu CO2 heitmeks loetaks null). Samuti on hakkpuidumaterjali Eestis piisavalt ja seega tagatud soojatootmiseks vajaliku kütuse varustuskindlus.

Eriti täname Keskkonnainvesteeringute Keskust (KIK) ning Kanepi valla esindajaid, kelle suurepärase koostöö tulemusena valmis katlamaja planeeritust oluliselt varem!

Energia hind: mis põhjustab kõikuva ja piirkonniti erineva energia hinna?

Energia hind sõltub paljudest teguritest ja võib erinevates piirkondades ning ajaperioodidel oluliselt varieeruda.

Siin on mõned peamised tegurid, mis mõjutavad energia hinda:

Tooraine hind

Kui energia tootmiseks kasutatakse fossiilseid kütuseid (näiteks naftat või sütt), siis tooraine hind mõjutab otseselt energia hinda. Tooraine hind võib kõikuda maailmaturu nõudluse ja pakkumise ning geopoliitiliste sündmuste tõttu. Stabiilset energia hinda saab toetada investeerides alternatiivsetesse taastuvenergiaallikatesse, mis ei sõltu fossiilsete kütuste hindadest.

Tootmisviis

Erinevad energiaallikad nõuavad erinevaid tootmis- ja jaotamiskulusid. Näiteks päikese- ja tuuleenergia tootmine võib vajada suuremaid investeeringuid algselt, kuid neil puudub kütuse maksumus, mis võib pikemas perspektiivis vähendada elektri hinna tõusu.

Regulatsioonid ja maksud

Valitsused võivad mõjutada energia hinda, kehtestades erinevaid makse ja regulatsioone. Näiteks võib süsinikumaks või muud keskkonnamaksud suurendada fossiilsete kütuste hindu ja soodustada taastuvenergia kasutamist. Stabiilset energia hinda saab toetada osaledes aktiivselt poliitilistes protsessides, et muuta energiapoliitikat rohkem keskkonnasõbralikuks ja kuluefektiivsemaks.

Nõudlus ja pakkumine

Nagu igal muul turul mõjutab energia hinda nõudluse ja pakkumise tasakaal. Energiatarbijate suurenenud nõudlus või energiaallikate piiratud kättesaadavus võib tõsta hindu. Stabiilset energia hinda saab toetada kasutades energiat säästvaid tehnoloogiaid ja teadlikult jälgides oma energiatarbimist.

Geograafiline asukoht

Energia hind võib varieeruda sõltuvalt sellest, kus te elate. Mõned piirkonnad on rohkem sõltuvad teatud energiaallikatest ja nende kättesaadavusest, mis võib mõjutada hindu. Eestis määrab soojusenergia piirhinna Konkurentsiamet.

Aga kuidas siis tagada võimalikult madal ja stabiilne energia hind?

Energia efektiivsus

Investeerige energiatõhusatesse koduseadmetesse ja tehnoloogiatesse ning jälgige oma energiatarbimist hoolikalt. Energia säästmine vähendab teie energiakulusid.

Taastuvenergia

Kui võimalik, kaaluge üleminekut taastuvenergiaallikatele, nagu päikeseenergia või tuuleenergia. See võib aidata teil vähendada sõltuvust fossiilsetest kütustest ja nende hindade kõikumistest.

Konkurentsipakkumised

Uurige oma piirkonna energiaettevõtete pakkumisi ja võrrelge hindu. Võib-olla leiate soodsama hinna ja parema lepingu. Kuid pidage meeles, et kõige soodsam hind võib sisaldada peidetud lisateenuste hindasid. SW Energia pakub vaid täislahendust, ehk kõik teenused ühelt partnerilt tagab murevaba kütteperioodi.

Energia tarbimise juhtimine

Kasutage energiat tarbivate seadmete ajakava, et vähendada nende tööaega tipptundidel, kui energia on kallim.

Toetused ja soodustused

Uurige, kas teie valitsus või kohalikud omavalitsused pakuvad energiatõhususele või taastuvenergiale suunatud toetusi või soodustusi.

Kokkuvõttes sõltub energia hind mitmetest teguritest, ja selle hindade kontrollimine võib toimuda nii individuaalsete tarbijate kui ka valitsuste ja ettevõtete tasandil, kusjuures teadlikud tarbijad ja keskkonnasäästlikud lahendused võivad aidata energiakulusid optimeerida.

Teade soojuse ostmise lepingu sõlmimise kavatsusest

sw-energia_134x160_EPL_10.10_J_news-1Download

Küttesüsteemi valimine

Küttesüsteemi valimine

Tööstuse soojusallika(te) valik on väga oluline ja keeruline protsess, kuna arvesse tuleb võtta ka neid asjaolusid, mille peale esialgu ise kohe ei tulegi. Näiteks tänapäevaseid kiireid muutusi seaduslikes regulatsioonides, hindades ja trendides. Kui teie ettevõte soovib keskenduda oma põhitegevusele, mitte tegeleda lisaks küttesüsteemi valikuga, hoolduse ja regulatsioonidega, on mõistlikum leida soojusenergia tootmiseks usaldusväärne partner. Nii säästate aega, energiat ja raha ning saate pühenduda oma põhitegevusalale.

Küttesüsteemide valik ja hooldus on keeruline ja vajab oma ala spetsialiste, et läbi viia põhjalik analüüs õigete küttesüsteemide leidmiseks.

Soojusenergia tootmine vs ostmine

Nagu mainitud, on tänapäeval soojuse tootmine väga spetsiifiline ja keeruline vajades pidevat hooldust ja seaduste tundmist. Seetõttu ongi Teil mõistlikum leida sobiv usaldusväärne partner, kellega koostöös leitakse teile sobiv küttelahendus ning kes paigaldab ja hooldab Teie küttesüsteemi. Nii saate pühendada enda ja töötajate aja oma põhitegevusele ning küttesüsteemi ning soojusenergia eest hoolitseb 24/7 kvalifitseeritud partner.

Kütuse valik

Partneriga koostöö korral on oluline valida teile sobiv keskkonnasäästlik kütuseliik. Erinevad kütuseliigid, nagu hake, turvas, gaas, LPG, põlevkiviõli või soojuspump, omavad erinevaid eeliseid ja puudusi. Arvestame nende kütuste kättesaadavust, hinna stabiilsust, keskkonnamõju ja sobivust teie tööstuse nõuetele.

Üleminek ühelt küttesüsteemilt teisele

Planeerige ajahetk üleminekuks keskkonnasõbralikumale ja CO2 säästlikumale kütusele. Tulevikukütuste kasutamine võib aidata vähendada teie ettevõtte keskkonnamõju ja sõltuvust fossiilkütustest.

Hooldus ja inimressursid

Küttesüsteemi korrektne ja korrapärane hooldus on oluline optimaalse töö tagamiseks ja probleemide ennetamiseks. SW Energia pakub hoolduslepingut, mis tagab, et spetsialistid on vajadusel saadaval 24/7.

Tehnoloogia jälgimine

Küttesüsteemide ja soojusallikatega seotud tehnoloogiliste edusammude jälgimine. Uued lahendused võivad muuta teie tootmisprotsesse efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks.

Tuleb kursis olla tööstuse regulatsioonidega, mis võivad muutuda üpris tihti. Need võivad mõjutada teie küttesüsteemi valikut ning viia küttesüsteemi vahetamise vajaduseni.

Valik küttesüsteeme, mida peab kaaluma?

Puiduhake

Hakkekatla suurimaks kasuteguriks on keskkonnasõbralik ja taastuv ressurss ning hakkekatlad toodavad soojust paljudes eri tööstusharudes.

Gaas ja LPG

Maagaas ja vedelgaas (LPG) on traditsioonilised kütuseallikad, mis on üha populaarsemad paljudes tööstusharudes. Gaasil põhinevad küttesüsteemid on usaldusväärsed ja tagavad stabiilse soojusvarustuse.

Põlevkiviõli

Põlevkiviõlil põhinev küttesüsteem on levinud kütuseallikas piirkondades, kus seda leidub maapõues rikkalikult.

Soojuspump

Soojuspumbad kasutavad keskkonnast saadavat soojusenergiat (õhk, vesi, maa), kuid tööstustes, KOV ja KÜ küttesüsteemi valikuks võib jääda nende jõud nõrgaks.

Kuidas valida? Keda valida? Mida valida?

Kuna tulevikukütuste kasutamine muutub järjest olulisemaks aitab SW Energia planeerida ajahetke üleminekuks just Teile sobivaimale küttesüsteemile. Aitame vähendada teie tööstuse süsinikujalajälge ja soojusenergiakulusid kooskõlas keskkonnanõuetega.

Hooldusleping usaldusväärse partneriga: Lepingu kohaselt tagame regulaarse hoolduse ja vajadusel kiire reageerimise probleemidele.

Investeerige kaugjälgimise süsteemidesse: Kaasaegsed küttesüsteemid võimaldavad kaugjälgimist, mis võimaldab partneril reaalajas jälgida ja ennetada võimalikke hooldusprobleeme.

Kõige soodsam ja efektiivsem on siiski leida partner, kes pakub just Teie vajadustele vastavaid küttesüsteeme ning on valmis aitama Teil tulevikus üleminekut ühelt küttesüsteemilt teisele ja SW Energia tuleb siin appi. Koostöös tagame tööstusprotsesside sujuva toimimise ja keskkonnahoidlikkuse.

Enerhack, TalTech ja SW Energia

Enerhack’i missiooniks on tõsta inimeste teadlikkust energiakasutuse ja kliimamuutuste teemadel, õpetades kõikidele vanuserühmadele energiakasutuse tähtsust ja edasijõudnud puhta energia tehnoloogiaid.

Septembris viisid Enerhack ja Taltechi Energiatehnoloogia Instituut koostöös Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi ja Eesti Jõujaamade ja Kaugkütteühinguga läbi “Soojusenergeetika inseneride täiendkoolituse”.

4-päevase koolituse lõpuks sooritasid osalejad testi, mis hõlmas kogu koolituse valdkondi:

SW Energia arendusjuht Vadim Nogtev ja piirkonnajuht Juri Frorip paluti läbi viima loenguid teemadel “Katlamajade erinevad kütused varustuskindluse kriisi ajal” ja “Katlamajade arendamine ja ehitamine, suitsugaaside pesurid ja filtrid”.

Täname korraldajaid sisutihedate koolituspäevade eest, kõiki osalejaid kuulamast ja küsimusi esitamast ning loomulikult täname, et usaldasite meid oma teadmisi ja kogemusi jagama.

SW Energia pakub Eestis kõiki kaugkütte täislahendusi alustades puiduhakkest lõpetades LPG-gaasiga. Meie pikaajalised kvaliteedinõuded, kogemused ja koostööd kohalike omavalitsuste ja korteriühistutega on andnud meile Eesti kaugküttemaastikul kogenud ja usalduväärse koostööpartneri ja juhendaja positsiooni.

Järgmiste kohtumisteni!

Valmista kodu külmade ilmade saabumiseks varakult ette

Valmista kodu külmade ilmade saabumiseks varakult ette

Mõeldes ette ja võttes tarvitusele vajalikud meetmed, saate tagada oma kodu mugavuse ja turvalisuse külmadel ilmadel. On viimane aeg valmistada oma kodu ette külmade ilmade saabumiseks. Mõned meie soovitused selleks, et säästa aega, raha ja vältida ebavajalikku stressi kütteperioodil

Küttesüsteemi hooldus

Enne külmade ilmade saabumist on oluline veenduda, et küttesüsteemid oleks korrektselt hooldatud. See hõlmab kütteseadmete, radiaatorite, katlamajade jm kontrollimist, puhastamist ja vajadusel parandustöid. Veenduge, et kõik osad töötaksid tõhusalt ja ohutult. SW Energia viib iga suvi kõigis oma katlamajades läbi põhjalikud hooldus- ning remonttööd, et külmad ilmad ei saabuks kellelegi ootamatult.

Isolatsioon

Veenduge, et teie kodu oleks piisavalt hästi isoleeritud, et hoida soojus sees ja külmad ilmad õues.

Aknad ja uksed

Kontrollige akende ja uste tihendeid ja ja isolatsiooni, vajadusel paigaldage lisatihendid või -isolatsioon. Võite kaaluda ka raskete kardinatega katmist, et hoida soojus siseruumides.

Katusekontroll

Ärge unustage katust! Veenduge, et katusekatted ja vihmaveesüsteemid oleksid terved. Vajadusel korraldage hooldus või parandustööd. Külmad ilmad võivad sisse pugeda igalt poolt ning pahatihti jõutakse katuse kontrollimiseni viimasena.

Korstnapühkija

Kui kasutate kaminat või muid puidukütet kasutavaid seadmeid, soovitame kutsuda külla korstnapühkija, et vältida kütmisel tahma, suitsu ja võimalike ohuolukordade tekkimist.

Miks on varajane ettevalmistus kütteperioodiks oluline?

Suvine ettevalmistus on oluline osa kodu hooldamisest ja valmistumisest külmadeks ilmadeks. Korralikult hooldatud kütteseade tagab teie ja teie kodu turvalisuse ning mugavuse külmade ilmade saabumisel.

SW Energia pakub täisteenust kõigile kaugküttelahendustele, et hoida külmad ilmad õues ja toad soojad. Lisainfo ja -küsimuste korral võta ühendust ning leiame koos ka Teile sobivaima lahenduse.

Katlamaja ringkäik Kõrgõzstani külalistega

Katlamaja ringkäik Kõrgõzstani külalistega

Meie arendusjuht Vadim Nogtev võõrustas Kõrgõzstani munitsipaalasutuste juhte ja ametnikke ning tutvustas meie automatiseeritud katlamaja, võimekust, oskusi ja tavasid.

Riikidevahelised välissuhted ja koostöö muutuvad aina olulisemaks ülemaailmselt.
Nii Eesti kui Kõrgõzstani Vabariigid kuuluvad ÜRO liikmesriikide hulka ning lisaks ühendab meid tugev huvi loodusressursside kasutamise ja keskkonnakaitse vastu. SW Energial oli hea võimalus tutvustada meie automaatseid ja mehitamata katlamajasid ning soojusenergiaallikaid.
Automatiseeritud katlamaja juhtimise ja reguleerimisega tagatakse optimaalne soojusenergia tootmine ja jaotamine, mis omakorda tagab energiatõhusust ja vähendab kütusekulu. Näitasime külalistele, et ka väikesed lihtsad, kuid õiged sammud võimaldavad oluliselt vähendada süsinikjalajälge.

Loodame, et vastasime kõigile küsimustele piisava põhjalikkusega.

Katlamaja hooldus: mida pead teadma?

Katlamaja hooldus: mida pead teadma?

Kohalikud omavalitsused ja korteriühistud valivad järjest enam oma katlamaja hooldajaks ja operaatoriks spetsialistid. Oluliselt soodsam on valida koostööpartneriks toimiv ja usaldusväärne ettevõte kui palgata katlamaja hoolduste, rikete ja arendamise jaoks erapakkuja.
Isetegemine on tore, kuid KÜ või KOV elanike sooja vee ja toaga ei tasu riskida. SW Energia pakub murevaba ja 24/7 toimivat sooja vett, kaugkütet ning katlamaja hooldust.

Miks valida professionaalid oma katlamaja hooldama?

Katlamaja tehniline ekspertiis

Professionaalid omavad vajalikke kehtivaid pädevustunnistusi katlamaja pidevaks arendamiseks ning hooldamiseks. Oleme kursis uusimate tehnoloogiate, seadmete ja keskkonnanõuetega ning neid rakendades tagame katlamaja tõhusa ja ohutu töö.

Efektiivne ressursside kasutamine

Professionaalsed hooldustöötajad suudavad optimeerida katlamaja toimimist, tagades kaugkütte energiatõhususe ja ressursside säästmise. Võimalikud probleemid tuvastatakse enne nende tekkimist ja ennetav tegevus hoiab ära suuremad ja kulukamad probleemid.

Spetsialiseeritud katlamaja hoolduse teenus

Katlamaja hooldus nõuab eriteadmisi ja oskusi, mida KÜ-d, KOV-id või väikeettevõttes ei pruugi omada. Professionaalide igapäevatöö hõlmab automatiseeritud juhtimissüsteeme ja keerulisi küttesüsteeme. Meie töötajad on koolitatud ohutusprotseduuride ja reguleerivate nõuete järgimiseks.

Kulusäästlik katlamaja hooldus

Kuigi professionaalide teenuste kasutamine võib tunduda alguses kulukam, on see pikemas perspektiivis hoopis kuluefektiivne. Kui probleemid tuvastada varakult ja vältida suuremaid rikkeid või häireid, jäävad olemata kõrgemad remondikulud või isegi katlamaja tööseisak. Meie kvalifitseeritud tehnikud on valmis reageerima riketele 24/7.

Poliitilise surve puudumine

Kui katlamaja ja trassid on renditud professionaalidele, ei ole KOV-idel poliitilist survet ega kohustust investeerida uutesse tehnoloogiatesse või hoolduse täiustamisse. See võimaldab neil teenida tulu olemasolevatest investeeringutest ja keskenduda muudele olulistele ülesannetele.

Kutsu SW Energia spetsialistid oma katlamaja hooldama

Professionaalide valimine katlamaja hooldamiseks tagab tehnoloogilise ekspertiisi, efektiivse ressursside kasutamise, spetsialiseeritud teenused, kulusäästlikkuse ning vähendab poliitilist survet. See aitab tagada katlamaja ohutu ja tõhusa kaugkütte ning pikendada kaugküttevõrgu eluiga. Võta ühendust SW Energia spetsialistidega ning aitame sind meeleldi katlamaja hooldusega!

Toetasime noori käsipallureid HC Pärnu/Paikuse meeskonnas ja hoiame neile pöialt sel suvel võistlustel Euroopas!

Tänapäeval on värskendav kohtuda noortega, kes on tegusad, täis võitlusvaimu ning ekraanide asemel on nemad valinud spordi! Sel nädalavahetusel võistlesid Paikusel D-vanuseklassi Eesti meistrivõistlustel ka Pärnu ja Paikuse noored käsipallurid! Koos tublide treeneritega liigutakse edasi Euroopa võistlustele. Selliseid noori on au toetada ja hoiame neile pöialt ka edaspidi.

Väljavõte Eesti Käsipalli Liidu kodulehelt: “HC Pärnu/Padise võistkond on 2023 Eesti meister tütarlaste D2 vanuseklassi käsipallis! 27.-28. mai 2023 toimus Tapa valla Spordikeskuses tütarlaste D2 (2011 ja hiljem sündinud mängijad) vanuseklassi viimane etapp Eesti 2023 meistrivõistlustel käsipallis”.

Loe täpsemalt Eesti käsipalli lehelt ja aita koos meiega tuua käsipall tagasi noorte sekka!

Türi valla kaugküttevõrk laieneb

Meil on hea meel teatada, et nüüd on võimalik ka Väätsa, Särevere ning Türi linna elanikel liituda SW Energia kaugküttevõrguga!

Seoses Türi valla soojusmajanduse arengukava uuendusega on võimalus liituda kaugküttevõrguga ka Türi vallas.

Lisainfo +372 5668 6539 või kirjuta vadim.nogtev@swenergia.ee

Alates sellest aastat pakub SW Energia LPG täislahendust! Gaasi tarnest kuni soojusenergia tootmiseni.

SW Energia OÜ on astunud sammu edasi ning alates sellest aastast pakume ka LPG-gaasiga katlamaja lahendusi.

LPG-küttegaasi kasutamine on õige samm ökonoomsema energiaallika suunas, sest sellega väheneb nii keskkonnakahju kui ka küttekulu.
Pakume Teile täislahendust LPG küttegaasile, mis hõlmab kliendi jaoks kogu paketti – gaasi tarnet, mahutitest põletiteni ja katlamajast täishooldusteenuseni.
Nagu iga gaasi kasutamise puhul tuleb järgida rangeid ohutusnõudeid ning kinnitame, et meie hooldustehnikud on oma ala professionaalid.
Kui kogu maailm sammub järjest rohelisemat sammu, et hoida jalajälg võimalikult väike, siis SW Energia tegutses veidi kiiremini, et leida parim võimalik lahendus nii keskkonnale kui meie klientidele.

Pakume müügiks ka põllumajanduses kasutusel olevat LPG gaasi.

Küsi lisa telefonil +372 5668 6539 või kirjuta vadim.nogtev@swenergia.ee