Harku

Harku kaugküttevõrk

Harku kaugküttevõrk on SW Energia halduses, kus soojusenergia müügihinnaks on 66 €/MWh.  Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Soojusenergia piirhind antud piirkonnas on 76,79 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Piirhinna aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr 7.1-3/2017-001, 09.01.2017.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna sisse kuuluvad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui kulutused kütusele.

Hinnainfo muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Harku piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga saab tutvuda Riigi Teatajas

Vaata lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

 

Tähelepanu!

SW Energia kogub teavet kaugkütte baasil soojendatud tarbevee soovi kohta. Andke oma huvist teada aadressil , teie sooviavaldust käsitletakse kui infopäringut ja teenuse tarbimiseks see kedagi ei kohusta.

Peamised võidud

  • Puhtam õhk
  • Väiksemad küttekulud
  • Stabiilsem soojuse hind

Küsi lisainfot

  • Alari Tõnissoo
    5648 1155

Müügihind Harku kaugküttevõrgus

Alates 01.12.2017.a. on soojusenergia müügihind 66 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Hinna muutus on tingitud põlevkiviõli hinna tõusust.

Harku kaugküttevõrgu areng

2018. aastal valmivad Harkus Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel uus katlamaja ja 1,64 kilomeetri pikkune trassiosa.

Harku katlamaja 3D visuaal

2018.a valmisid uued trassid ja katlamaja

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel valmisid Harkus 2018. aasta sügisel uued trassid ja katlamaja. Katlamaja ja trasside valmimisel hakkasid sooja saama alevikus asuvad 7 hoonet ning nendele lisaks on liitumissoovi avaldanud veel 5 kortermaja.

Katlamaja ehituseks kulus kokku 336 000 eurot, millest 50% (168 000 eurot) tuleb Keskkonnainvesteeringute Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Harku trassid pikkusega 1,65 kilomeetrit ehitatati valmis 347 000 euroga, millest 50% (174 000 eurot) tuli samuti KIK-i toetusest.

Harkusse valminud uus katlamaja on keskkonnasäästlik, soodne ning kodudes ei saa soe enam kunagi otsa. Paljude majade haldamine muutus märkimisväärselt lihtsamaks, kuna enam ei pea lokaalküttes olevad  hooned enda soojatarbimist organiseerima.

 

kraanivesi

Kõige soodsam voe vesi

Kraanivee soojendamine keskkütte baasil on kõige soodsam ja keskkonnasõbralikum viis lõppematu varuga sooja vee saamiseks.

Katlamaja poolt on tehniline võimekus sooja vee tootmiseks Harku katlamajas olemas, tarbijateni jõuab soodne soe vesi siis, kui majas olemas sobilik torustik ning soojussõlmes õiged seadmed. Mõnel juhul on mõtet ka torustik uuesti üles ehitada.

Huvi korral andke endast SW Energiale märku aadressil . Tehniline konsultatsioon on SW Energia soojatarbijatele tasuta.

Euroopa_Liidu_Ühtekuuluvusfond

Uus katlamaja

2016. aasta augustis andis Keskkonnainvesteeringute keskus teada otsusest toetada Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest SW Energia plaani Harku katlamaja renoveerimiseks. Toetuse summa 97 100 eurot katab kogu projekti maksumusest 50%. See tähendab Harku inimestele puhtamat õhku, töökindlamat katlamaja ja stabiilsemat soojusenergia hinda. Praeguste plaanide järgi toob katlamaja renoveerimine tarbijatele kaasa hinnalanguse.

 

el_yhtekuuluvusfond_horisontaal

Uued trassid

SW Energial on kavas parandada trasside olukorda: täna on trassikadu meie mõõtmiste järgi koguni 28% ja see tähendab, et on mõistlik renoveerida trassid kogu ulatuses. Ka selle projekti elluviimiseks loodame leida toetust Keskkonnainvesteeringute keskuselt. Eelprojekti järgi peaks renoveeritud trasside soojakadu vähenema 12%-ni. Ehitustöödega on plaanis alustada 2018 aasta kevadel.

Koos trasside uuendamisega avaneb võimalus kaugküttevõrguga liitumiseks ka neil majadel, kes seni võrgust kõrvale jäänud. Juba on liitumissoovist teada andnud 4 uut kortermaja ning lasteaed.

Kas ka teie hoone võiks saada soodsa soojuse kaugkütevõrgust?

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused. Vastame E-R 9.00-17.00

+372 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm