Abja-Paluoja

Abja-Paluoja kaugküttevõrk

2019.a. novembrist alates hakkas Abja-Paluoja kaugküttevõrke soojusega varustama SW Energia.

Kaugküttevõrkudes otsustab soojusenergia hinna üle Konkurentsiamet, kes valvab, et hind oleks õiglane nii soojatootja kui tarbija seisukohast. Abja-Paluoja võrgus ei ole siiani Konkurentsiameti poolt kehtestatud hinda. Piirhinna kehtestamiseni jääb kehtima soojusenergia müügihind 73 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Et seadus keelab samas küttevõrgus eri klientidele erineva hinna kehtestamise, maksab megavatt-tund kõikides majades ja asutustes täpselt sama palju.

Tulevikus plaanib soojatootja Abja-Paluojas ühildada 4 eraldiseisvat kaugküttevõrku uute ühendtorustikega üheks kaugküttevõrguks, kus sooja toodetakse uues ja keskkonnasõbralikus  hakkpuidukatlamajas. Tsentraalkatlamajaks on planeeritud rekonstrueerida Kastani katlamaja. Tööde teostamiseks soovitakse kaasata Keskkonnainvesteeringute Keskust.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Abja-Paluojas kehtiva soojamajanduse arengukava kohta saab lisainfot Mulgi Valla kodulehelt.

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

  • Janek Sarv
    +372 525 4536

Muutused Abja-Paluoja kaugküttevõrgus

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

20201105_085620

2021

SW Energia alustas augustis 2020.a Abja-Paluojas kaugküttevõrgu kaasajastamist. Mahuka projekti eesmärgiks oli ühildada seni 4 eraldiseisvat katlamaja uute ühendtorustikega ning läbi selle kohaliku kaugküttevõrgu energiatõhusamaks ja töökindlamaks muutmine.

Käesoleva aasta (2021.a.) sügiseks valmib Abja-Paluojas uus täisautomaatne hakkepuidukatlamaja, mis on keskkonnasõbralik ning toodab soojust taastuvenergiast, hakkepuidust.

Pikemalt saab lugeda Abja-Paluoja kaugküttevõrgu rekonstrueerimisest siit.

IMG_6952

2019

Abja-Paluoja kaugküttevõrku haldab alates novembrist 2019.a SW Energia OÜ. Plaanis on täielikult rekonstrueerida Kastani katlamaja, mis saab olema täisautomaatne hakkpuidul töötav katlamaja ning  ühildada 3 eraldiseisvat kaugküttevõrku uute ühendtorustikega üheks kaugküttevõrguks. Uue katlamaja ehitus tähendab mahukat investeeringut, mis mõjutab kindlasti ka soojusenergia hinda. Et tarbija jaoks kulusid vähendada, taotleb SW Energia katlamaja rekonstrueerimistööde teostamiseks toetust Keskkonnainvesteeringute keskuselt. Kuigi eeltööd toetuse taotlemiseks juba käivad, võtab protsess siiski umbes 2 aastat.

Uue katlamaja valmimiseni toodavad sooja täna kasutuses olevad kolme katlamaja õlikatlad. Abja-Paluoja kaugküttevõrku kuuluvad 10 korterelamut ja lisaks valla poolt hallatavad hooned.

Abja-Paluoja kaugkütte soojatrassid on osaliselt rekonstrueeritud ja tänu sellele on vähenenud tuntavalt soojakaod.