SW Energia ehitab üles Sindi linna kodude soojuse

SW Energia ehitab üles Sindi linna kodude soojuse

Sindi linna soojamajandusest

Eesti asub geograafiliselt sellisel laiuskraadil, kus on selgelt neli erinevat aastaaega. Ehk siis meil võivad olla väga palavad suved nagu tänavune, kuid samuti võivad olla väga külmad talved, mis omakorda tähendab, et meie elamute küttesüsteemid ja soojaga varustatus peab olema põhjalikult läbimõeldud, stabiilne ja väga heal tasemel. Seejuures peab toasooja hind olema õiglane, kuid võimalikult taskukohane. Eelneva tõttu tellis Sindi linnavalitsus 2016. aastal Sindi linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015- 2025. Kava on kõigile huvilistele kättesaadav Tori valla veebilehel www.torivald.ee.

Kava järgi on Sindi linna kaugküttevõrgu peamisteks probleemideks amortiseerunud turbakatlamaja ja suur osa soojustorustikust. Lisaks on süsteemis ka veel gaasikatlamaja, mida gaasi kalli hinna tõttu kasutatakse ainult suuremate külmade puhul tippude katmiseks, kuid selle seisukord on hea. Kaks turbakatelt on aastatest 1977 ja 1994 ning need vajavad jätkusuutlikkuse tagamiseks investeeringuid. Torustikest ligikaudu pooled on kaasaegsed eelisoleeritud torud, kuid ülejäänud osas ootavad välja vahetamist. Kogu tarviliku investeeringu hinnanguline maksumus on ligikaudu 1,4 mln eurot.

Ehitustööde maksumust ja katlamaja seisukorda arvestades on tegemist väga tõsise küsimusega, mis puudutab paljusid inimesi. Seetõttu oleme võtnud vallavalitsuses ja volikogus seisukoha, et pikemalt viivitamata tuleb kavas välja toodud küsimused lahendada. Kuid millised on siis võimalikud lahendused? Sisuliselt on siin kaks varianti – kas teha ise või leida keegi, kes seda teeb. Kuna talveperioodil avatakse järjekordne Keskkonna Investeeringute Keskuse (KIK) taotlusvoor, kust on võimalik renoveerimiseks pooles ulatuses toetust saada, siis oleme võtnud eesmärgiks seda võimalust kasutada.

Küsisime OÜ Sindi Majavalitsuse nimel seda toetust juba ka kevadel, aga kuna valla ettevõtte finantsnäitajad on halvad, siis lükati meie taotlus sisuliselt tagasi ja soovitati teha uus küsimine kas valla nimel või mõne teise kogenuma ja jätkusuutlikuma ettevõtte poolt. Kuid siinkohal tuleb hoolega plussid ja miinused läbi kaaluda, sest isegi kui pooles ulatuses ehitustöödeks toetust saada, tuleks teine pool (ca 700 tuhat eurot) siiski endal leida. Kui aga vaadata Sindi linnas ringi. siis lisaks soojamajandusele ootavad renoveerimist veel gümnaasiumihoone, võimla, laululava, välisvalgustus, mitmed tänavad jpm. Kuna sellist rahalist võimekust vallal pole, et kõik korraga korda teha, siis paratamatult tuleb teha mingid valikud. Kuna soojamajandus on ikkagi valdkond, mis peab ots otsaga kokku tulema ning üle Eesti on valdavalt mindud seda teed, et soojatootmisega tegelevad eraettevõtted, siis otsustasime sama teha ka Sindi soojamajandusega. Samasisulise soovituse annab ka Sindi linna soojusmajanduse arengukava. Selleks korraldasime linna soojatrassidele ja katlamajadele avaliku enampakkumise tähtajaga 15. august, kuhu laekus kaks pakkumist. Parim pakkumine oli väärtusega 306 tuhat eurot, mille esitas SW Energia OÜ.

Miks SW Energia?

Pakkumise esitamisega kinnitas ettevõte, et viib hiljemalt aastal 2025 ellu kõik vajalikud investeeringud renoveerides trassid ja katlamajad ning lisaks ei tohi ta seejuures järgmise nelja aasta jooksul ka hinda väga kergitada. Veel motiveerib soojusenergia hinnapiirang teda erinevaid KIKi toetusi kasutama, et viia ellu kõik vajalikud investeeringud. Kuigi esialgu uus operaator väga hinda kergitada ei saa, siis paratamatult investeeringuid tehes võib sooja hind aja jooksul veidi kasvada, mis omakorda mõjutab inimeste toimetulekut. Selle tasakaalustamiseks tuleb hakata tähelepanu pöörama majade soojapidavusele. Vallavalitsus on teadlik juba mitmete kortermajade renoveerimise plaanidest, kuid sellest hoolimata tahame sellele tegevusele hoogu juurde anda. Oleme selleks ette valmistamas vallapoolset toetusmeedet korteriühistutele, mille peamine suund on kaasa aidata asulate välisilme paranemisele ja soojaenergia kokkuhoiule. Toetamisega soovime algust teha alates 2019. aastast. Täpsemad tingimused ja taotlemise kord selgub määruse kinnitamisel.

Kokkuvõtteks

Kokkuvõtteks tahan rõhutada, et elu on täis valikuid ja seejuures pole vahet, kas tegemist on perekonna, ettevõtte või omavalitsusega. Me peame paratamatult valima optimaalseima lahenduse enda küsimustele ning antud juhul oli selleks soojamajanduse müük, millest saadud 306 tuhat eurot saab suunata juba järgmiste Sindi linna objektide korrastamiseks. Alternatiiv oleks olnud ca 700 tuhande täiendava euro kulutamine valla eelarvest, et soojamajandus korda saada. Kuid see oleks paratamatult tulnud teede, hariduse, kultuuri või sotsiaaltöö arvelt kokku hoida. Helgema tuleviku nimel!

Artikkel ilmus Tori Valla Teatajas