20190726_114638

SW Energia alustas Puhjas soojustrassi ehitustöid

SW Energia alustas juulis Puhjas kaugküttetorustiku kaasajastamist. Mahukate rekonstrueerimistööde raames vahetatakse välja ligi 2,1 km ulatuses vananenud torustikku. Ehitustööde tulemusena  paraneb Puhja kaugküttevõrgus varustuskindlus ning vähenevad trassi soojakaod.   

Endine katlamaja, Peat Mill OÜ turbabriketitehas, asus aleviku piirest väljaspool ja soojus juhiti aleviku kaugküttevõrku peamagistraali kaudu. Peamagistraal paiknes aga madaltugedel ja oli valdavalt maapealse paigutusega, mis tõttu trasside soojakadu oli väga suur. Uue biokütuse täisautomaatse katlamaja ja maa-aluste trasside ehitamisega asulasse vähendatakse trasside soojakadu, tõstetakse kaugkütte efektiivsust ja garanteeritakse aastaringne soe vesi. Tarbijad ei pea enam kunagi kodusoojuse pärast muretsema, kuna kahe biokütusel töötava katla tööd jääb alatiseks toetama reservkatel, mida rakendatakse vaid äärmiste külmade või hakkpuidukatelde remonttööde ajal.

Käesoleva aasta kevadel algas Kaevu tee 3 kinnistul uue SW Energia katlamaja ehitus.

Siiani on kõik tööd edenenud plaanipäraselt. See tähendab, et juba eeloleval sügisel peaks toasoe klientideni jõudma uuest biokütuse katlamajast. Biokütusel töötava kahe katla kütusena kasutatakse kas hakkpuitu või hakkpuidu ja turba segu. Uue katlamaja ja trasside ehituse toetamise otsus tuli Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) juunis 2018.a. Projekti koguinvesteering on ca 1,4 miljonit eurot, millest 671 950 eurot tuleb toetusena KIK-st ja ülejäänud summa panustab SW Energia. SW Energia OÜ on soojatootmise äris tegutsenud juba 19 aastat ja võtnud ärisuuna just väikeste ja keskmise suurusega kaugküttepiirkondade arendamiseks. Antud valdkonnas on meil väga suur kogemus ja meie eesmärgiks on tagada oma tarbijatele keskkonnahoidlik ja taskukohane soojusenergia iga ilmaga. Uus katlamaja hakkab lisaks Puhja kümnele kortermajale kütma raamatukogu, koolimaja, lasteaeda, kohalikku teenuskeskust  ja äripindasid.

Nii katlamaja kui ka torustiku ehitustööd peaksid valmima käesoleva aasta lõpuks.

Tööde käigus kahjustada saanud haljastus taastatakse pärast ehitustööde lõppu. Haljastus- ja asfalteerimistööde valmimise tähtajaks on 01. november. Loodame, et ilmastikuolud soosivad tööde tähtaegset lõpetamist, kui mitte, siis lükkuvad haljastustööd 2020.a. kevadesse.

SW Energia on siiani suutnud kõikides piirkondades teostada töid nii, et pikaajalisi soojusseisakuid ei toimu. Vabandame ja loodame kohalike elanike mõistvale suhtumisele ebameeldivuste osas, mida küttetorustiku ehitustööd põhjustada võivad.