Olgina aleviku kodusoojus toodetakse uues hakkpuidukatlamajas

Käesoleva aasta sügisest kütab Olgina kaugküttevõrgus täisautomaatne biokütusel töötav katlamaja. Soojatootja ootab kõiki huvilisi avatud uste päevale

Tänaseks toodab Olgina soojavõrgus katlamajanduse viimase sõna järgi ehitatud biokütusel töötav hakkpuidukatel, mis tagab tarbijatele stabiilse, soodsa ja keskkonnahoidliku kodusoojuse. Uus katlamaja on madalate hoolduskuludega ja täisautomaatne. „Igapäevaselt ei kulu meil lisaraha kallitele inimtöötundidele ning võimalike ohtude eest hoiatab arvuti meie hooldustehnikuid juba enne probleemi tekkimist,“ ütles SW Energia tootmisjuht Allan Aas.

Renoveeritud katlamajas jääb uuele hakkpuidukatlale toeks reservkatel, millega toodetakse soojust tipuhetkedel või põhikatla avarii korral. Gaasil töötava reservkatla olemasolu tagab tarbijale stabiilse kodusoojuse olenemata muutlikest ilmaoludest ja tehnilistest muredest.

Vajadus katlamaja renoveerimiseks tekkis siis, kui KA Vaiko AS korraldas soojusenergia tootmiseks konkursi, mille võitis SW Energia OÜ. Konkursi üheks lepingutingimuseks oli katlamaja üleviimine taastuvenergiale, mis vastaks Olgina võrgupiirkonna soojamajanduse arengukavale.

Renoveerimisprojekt sai teoks tänu soojatootja tehtud investeeringutele ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 50% toetusele, mis tuli Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Projekti ehitusmaksumuseks kujunes 257 600 eurot.

Oma silm on kuningas

Üheks päevaks avab soojatootja oma katlamaja uksed ning ootab kõiki tarbijaid ja niisama huvilisi katlamajaga tutvuma. Teeme külalistele ringkäiku ning näitame ja räägime, kuidas katlamaja protsessid töötavad. Oodatud on ka kõikide hoonete esindajad, kes soovivad rohkem informatsiooni soojavõrku liitumise kohta. „Kaugküte on ja ilmselt ka jääb kõige soodsamaks kütteviisiks läbi aegade,“ arutles Aas.

Tule astu meie katlamajast läbi neljapäeval, 13. detsembril. Ootame Teid aadressil Männiku tänav 1A, Narva-Jõesuu linn, ajavahemikus 11 kuni 18.

Muretu soojamajandus

SW Energia opereerib enam kui 250 lokaal- ja kaugküttekatlamaja üle Eesti, olles 43 omavalitsuse usaldusväärseks koostööpartneriks. „Tule räägi meile oma ideest! Anname nõu nii võrgupiirkondade arenguküsimustes kui kortermajade soojusenergiat puudutavatel teemadel. Nii, et võtke meiega julgelt ühendust,“ ütles Aas.

Artikkel ilmus Narva-Jõesuu lehes Meie Leht