Kohila

Kohila kaugküttevõrgus toodab sooja hakkpuidukatel

Alates 01.09.2023 kehtib Kohila kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 81,86 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 81,86 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Kohila piirkonna soojamajanduse arengukavaga saab tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

Soojusenergia hind Kohila soojusvõrgus

Kohila kaugküttevõrgus kehtib alates 01.09.2023 soojusenergia müügihind 81,86 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kohila küttevõrgu progress

Kohila katlamaja renoveerimine pälvis Keskkonnainvesteeringute keskuselt tunnustuse.

Kohila

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Kohila

2018

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, millega tunnustati 21 SW Energia kaugküttepiirkondaMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

Tõhus kaugkütte märgis annab teada, et see energia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

kraanivesi

Kõige soodsam soe vesi

Kraanivee soojendamine keskkütte baasil on kõige soodsam ja keskkonnasõbralikum viis lõppematu varuga sooja vee saamiseks.

Katlamaja poolt on tehniline võimekus sooja vee tootmiseks Kohila katlamajas olemas, tarbijateni jõuab soodne soe vesi siis, kui majas olemas sobilik torustik ning soojussõlmes õiged seadmed. Mõnel juhul on mõtet ka torustik uuesti üles ehitada.

Huvi korral andke endast SW Energiale märku aadressil tarbevesi@swenergia.ee. Tehniline konsultatsioon on SW Energia soojatarbijatele tasuta.

el_yhtekuuluvusfond_horisontaal

2017

Kaugküte on seda efektiivsem, mida suurem on tarbimine, seetõttu tervitavad nii soojatootjad kui -tarbijad  rõõmuga uusi võrguga liitujaida.
Keskkonnainvesteeringute keskus andis 2016. aasta augustis teada, et toetab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditega SW Energia plaani, ehitada juurde soojatrasse uute liitujate. Projekt läheb maksma kuni 167 tuhat eurot, ja pool sellest summast on võimalik katta toetusest.

kohila-katlamaja-sw-energia

2016

Kohila katlamaja on ilus näide sellest, et kaasaegne hakkpuidukatlamaja saab olla vaikne, nägus ja puhas koht: sellesse majja mahuvad ära nii kütteseadmed kui puiduhakkeladu.

kohila-hakkekatlamaja-ehituse-algus

2014

2014 alustati ehitusega ning uus puiduhakkel katlamaja avati sama aasta novembris.

Katlamaja ehitust finantseeris KIK 50% ja SW Energia 50% ulatuses. Katlamaja üleviimine biokütusele säästab aastas 1240 tonni CO2 ehk 672 tuhat kuupmeetrit maagaasi.

el_yhtekuuluvusfond_horisontaal

2013

2013 sõlmiti Keskkonnainvesteeringute keskusega leping uue hakkepuidu katlamaja ehituseks. Olemas olev gaasikatel jääb reservkatlamajja.

2012

2012 aastaks oli oluliselt tõusnud maagaasi ja põlevkiviõli hind. SW Energia OÜ esitas taotluse toetuse saamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskusele, et hoone renoveerida ning katlamaja viia üle hakkepuiduküttele.

kohila-trassi-ehitus

2011

2011 vahetati välja suurem osa Kohila kaugküttetrassidest. Kaugküttetrasside vahetust finantseeris SW Energia OÜ 50% ulatuses ja Keskkonnainvesteeringute Keskus 50% ulatuses.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2009

2009 alustas katlamaja opereerimisega, soojusenergia tootmise ja jaotamisega SW Energia OÜ. Kasutusel oli gaasiküttekatlamaja.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm