IMG_2013

Katlamaja ringkäik Kõrgõzstani külalistega

Katlamaja ringkäik Kõrgõzstani külalistega

Meie arendusjuht Vadim Nogtev võõrustas Kõrgõzstani munitsipaalasutuste juhte ja ametnikke ning tutvustas meie automatiseeritud katlamaja, võimekust, oskusi ja tavasid.

Riikidevahelised välissuhted ja koostöö muutuvad aina olulisemaks ülemaailmselt.
Nii Eesti kui Kõrgõzstani Vabariigid kuuluvad ÜRO liikmesriikide hulka ning lisaks ühendab meid tugev huvi loodusressursside kasutamise ja keskkonnakaitse vastu. SW Energial oli hea võimalus tutvustada meie automaatseid ja mehitamata katlamajasid ning soojusenergiaallikaid.
Automatiseeritud katlamaja juhtimise ja reguleerimisega tagatakse optimaalne soojusenergia tootmine ja jaotamine, mis omakorda tagab energiatõhusust ja vähendab kütusekulu. Näitasime külalistele, et ka väikesed lihtsad, kuid õiged sammud võimaldavad oluliselt vähendada süsinikjalajälge.

Loodame, et vastasime kõigile küsimustele piisava põhjalikkusega.