Kuidas võtta soojanäitusid?

Soojusenergia näidud esitab energiatootjale terve maja kohta maja haldaja, näiteks ühistu esindaja. Soojusmõõtja asub maja soojussõlmes ning seal on vaja fikseerida kolm eri näitu: soojusenergia näit, mille tunnete ära ühiku MWh järgi, veekulu näit (m3) ja soojusmõõtja tööajanäit (h).

Mõõtja ekraanil näete MWh näitu – see number on rahalise arvestuse aluseks ja tuleb üles kirjutada kuu viimasel päeval ning edastada esimesel võimalusel, soovitavalt kohe samal päeval.