sw energia hakkpuit

Tõrvas uus keskkonnasõbralik hakkpuidukatlamaja

Sügisel alustab Tõrvas soojatootmist uus keskkonnasõbralik hakkpuidukatlamaja

Alates 2013. aastast opereerib Tõrva katlamaja 17 aastase sooja tootmiskogemusega SW Energia OÜ, kes avab värskelt valminud katlamaja uksed kõikidele huvilistele 14. septembril kell 16-18.

Aastast 1972

1972. aastast pärit katlamajas oli alati midagi parandada või remontida ning nagu aastaarvgi ütleb, nii seadmed kui süsteemid olid oma aja ära elanud. 2014. aastal otsustati vana katlamaja osaliselt rekonstrueerida, „Kütte ladustamisalade ja tehnoloogiate uuendamisega suurendasime katlamaja töökindlust,“ ütles SW Energia tootmisjuht Allan Aas, kuid lisas, et edukaks soojamajandamiseks üksi katlamaja töökorda seadmisest ei piisa.

Mõeldud, tehtud! 2016. aasta suvel võetigi käsile uuenduskuuri vajavad soojatrassid, kus tehti nii hooldus- kui remonttöid. „Vahetasime välja soojatrassi õhuliini osa, mis oli väga kehvas seisus, ning asendasime selle täiesti uue trassiga maa sees,“ rääkis Aas. „Soojatrasside parendustöödega suutsime oluliselt vähendada soojakadu ehk teisisõnu, soojust ei lähe enam nii palju kaotsi.“

Elanud kaks eluiga

Varasemalt tehtud parandustööd aitasid vana katlamaja hoida töös, kuid pea 50 aastat vana küttesüsteem oli remonttööde ajaks elanud juba kaks eluiga. „Enam ei olnud mõttekas eakasse katlasse investeerida, see oli omadega läbi,“ kinnitas Aas.

Koostöös Tõrva linnavalitsusega töötati välja uus linna soojamajanduse arengukava, mis sai indikaatoriks uue katlamaja ehitusplaanidel. Koostatud arengukavaga pöörduti SA KIK (Keskkonnainvesteeringute keskuse) poole, mille alusel taotleti toetust Tõrva hakkpuidukatlamaja täielikuks rekonstrueerimiseks. 2016. aasta augustis saabus rõõmustav uudis. Taotlus oli heaks kiidetud ning 660 tuhande euro suurust projekti otsustati toetada 273 tuhandega – ülejäänud summa investeeris soojatootja oma vahenditest.

Efektiivne soojatootmine

Kogu 2017. aasta suvi läks Tõrva katlamajas sigina sagina tähe all. Katlamaja täielikku ümberehitust teostas ehitusfirma Kolmtex, kelle koostööpartnerid, ehitajad ja erinevate erialade spetsialistid selle nimel tublisti vaeva nägid. Juba septembris annavad nad võtmed üle SW Energiale. Uues kuues katlamaja saab kütteperioodi alguseks olema töövalmis, et vastu astuda talvistele väljakutsetele.

„Juba täna võib öelda, et katlamaja saab just selline nagu planeeritud: täielikult renoveeritud hakkpuidu laopind, efektiivsemad katlad, elektrivarustus ja süsteemid viidud täisautomaatseks,“ kinnitas Viljandimaa piirkonnajuht Janek Sarv. Ta lisas, et uus katlamaja on nutikam kui iial varem – automaatika oskab probleeme ette näha, väiksemaid tehnilisi tõrkeid ise lahendada ning annab vigadest märku enne, kui midagi juhtuda jõuab. „Kaugjuhtimise teel jälgitakse kogu katlamaja seadmete tööd ööpäevaringselt ja reaalajas. Vajadusel saab seadmete parameetreid muuta koheselt. Kohapeal teostab tehnik vaid tavapäraseid hooldus- või parandustöid,“ rääkis Sarv. „Ka katlamaja ümbrus saab olema puhtam ja kompaktsem, kuna mitme päeva kütus ladustatakse edaspidi hoonesse.“

Uue katlamaja tehnoloogiad võimaldavad soojendada ka vett, mis tähendab, et ümberkaudsetel elamutel on võimalik liituda kaugköetavasse sooja vee võrku. „Täna on kaugköetav soe vesi elektriga soojendatavast poole soodsam,“ kinnitas Sarv. Uue katlamaja üle võib uhke olla!

Artikkel ilmus Helme Kihelkonnalehes