Põlevkiviõli 4

Tallinn-Kopli kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Alates 01. juulist 2019.a. toodab Tallinna-Kopli kaugküttevõrgus sooja SW Energia.

Katlamaja asub Põhja-Tallinnas, Kopli poolsaare lõpus. Tegemist on Fund Ehituse arendusprojektiga, mille eesmärk on ajaloolise taustaga Kopli liinide elukeskkonna ülesehitamine. Kopli liinide arendusprojekt hõlmab endas ca 20ha suurust maa-ala, mille lõpptulemusena valmib terviklik elukeskkond, milles on ca 900 uut kodu, kaubanduskeskus, büroopinnad, lasteaed, rannapromenaad puhke-, mängu- ja sportimisaladega.

Tallinn-Kopli enne Fund Ehituse arendusprojekti algust

Uue kõrge kasuteguriga gaasikatlamaja koguvõimsus on 5,16 MW/h, mis pakub muretut kodusoojust kõikidele arendatava piirkonna majade elanikele. Majade vahel paikneb kaugküttetrass, kus ringleb tavapärasest madala temperatuuriga küttevesi. Hoonete soojussõlmed, kaugküttetrass ja katlamaja projekteeriti ühe tervikuna. Tulevikus on piirkonnas väiksemad trassikaod ja katlamaja töötab  tavalisest kõrgema kasuteguriga. Hetkel toodab sooja üks katel, mille võimsus on 0,9 MW/h. Sellest piisab, et tagada toasoojus ja soe vesi kolmele juba valminud majale.