SW Energia OÜ hange põlevkiviõli transporditeenuse osutamiseks

SW Energia OÜ kuulutab välja hanke põlevkiviõli transporditeenuse osutamiseks –  SW Energia OÜ-le ja tema tütar- ning sidusettevõtetele põlevkiviõli (mark B, C, D) transpordiks VKG Oil AS ja EE Õlitööstuse AS tehastest ettevõtte katlamajadesse maha laetuna perioodil september 2016 – august 2017.

Hankel osaleda soovijatele väljastatakse täpsed hanketingimused, kui saadavad e-posti teel taotluse aadressil mait.parg@swenergia.ee