Võnnu

Võnnu kaugküttevõrk

Alates 01.09.2023 kehtib Võnnu kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 85,16 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 85,16 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

 

Hinnainfo SW Energia muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Võnnu piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

 

Peamised võidud

  • Puhtam õhk
  • Väiksemad küttekulud
  • Stabiilsem soojuse hind

Küsi lisainfot

Hind Võnnu kaugküttevõrgus

Võnnu kaugküttevõrgus kehtib alates 01.09.2023 soojusenergia müügihind 85,16 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Võnnu soojusvõrgu arendamine

2019. aasta suvel valmis Võnnus Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel uus katlamaja. Eesmärgiks on keskkonnasõbralik, efektiivne ja tagatud varustuskindlusega soojus.

Võnnu

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

20200728_172520

2020

SW Energia alustas suvel 2020.a. Võnnu soojatorustiku kaasajastamist. Mahuka projekti eesmärgiks on kohaliku kaugküttevõrgu energiatõhusamaks ja töökindlamaks muutmine ning trassikadude vähenemine.

Projekti kogumaksumuseks on üle 350 000 eurot, millest 50% (176 000 eurot) tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ja ülejäänu investeerib SW Energia.

Katlamaja 1308-3

2019

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel valmis Võnnus 2019. aasta suvel uus katlamaja, mis hakkab sooja andma juba sügiseset küttehooajast. Katlamaja  valmimisel hakkavad sooja saama alevikus asuvad 6 kortermaja. Lisaks veel kool, lasteaed, teenuskeskus ja Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi hoone.

Katlamaja ehituseks kulub kokku 286 000 eurot, millest 50% (143 000 eurot) tuleb Keskkonnainvesteeringute Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Võnnusse valmiv uus katlamaja on keskkonnasäästlik, soodne ning kodudes ei saa soe enam kunagi otsa. Paljude majade haldamine muutub märkimisväärselt lihtsamaks, kuna enam ei pea lokaalküttes olevad  hooned enda soojatarbimist organiseerima.

Euroopa_Liidu_Ühtekuuluvusfond

märts 2018

2018. aasta märtsis teatas Keskkonnainvesteeringute Keskus otsusest toetada Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest SW Energia plaani Võnnu katlamaja renoveerimiseks (projekti number 2014-2020.6.02.17-0293). Toetuse summa 143 000 € katab kogu projekti maksumusest 50%. Katlamaja renoveerimine tähendab Võnnu inimestele puhtamat õhku, töökindlamat katlamaja ja stabiilsemat soojusenergia hinda.

girl-1561943_1920

2017

Jaanuaris võitis SW Energia Võnnu valla poolt korraldatud riigihankel rendikonkursi uue soojustootmisvarade rentniku leidmiseks.

Võnnu aleviku katlamaja soojustarbijateks on 6 korterelamut, kool, lasteaed, vallamaja, kultuurimaja ja päästedepoo. Alates 1.06.2017 võttis SW Energia ohjad üle. Uue soojatootjana on eesmärgiks katlamaja edukas üleviimine hakkpuidule, mis tagab kvaliteetse, keskkonnasõbraliku ja mõistliku hinnaga soojusenergia tootmise.  Kuni uue puiduhakkekatla valmimiseni toodetakse soojust põlevkiviõlist reservkatlamajas.

Katlamaja 1308-4

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm