Uulu

Uulu kaugküttevõrgus kütab biokütuse katlamaja

Uulu kaugküttevõrgus on alates 01.10.2018 soojusenergia müügihind, tulenevalt hakke hinna tõusust 69,50 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Soojusenergia piirhind on 70,52 €/MWh (piirhinna aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr 7.1-3/15-008, 09.02.2015), hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna sisse kuuluvad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

  • Rünno Kivilaan
    +372 447 7862
    rynno.kivilaan@swenergia.ee

Soojusenergia hind Uulu soojusvõrgus

Soojusenergia piirhind on 70,52 €/MWh (piirhinna aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr 7.1-3/15-008, 09.02.2015)

Uulu küttevõrgu progress

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Uulu tõhus kaugküttevõrk

2018

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, millega tunnustati 21 SW Energia kaugküttepiirkondaMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

Tõhus kaugkütte märgis annab teada, et see energia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

uulu-katlamaja

2013

2013 viidi katlamaja üle biokütusele. Katlamaja kasutab soojusenergia tootmiseks puiduhaket. Katlamaja rekonstrueerimine säästab aastas 385 tonni CO2 ehk 123 tonni põlevkiviõli. Katlamaja rekonstrueerimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus 50% osalusega ja SW Energia OÜ 50% osalusega. Tänu tehtud töödele langes soojusenergia hind tarbijale.

img_3655

2011

2011 rekonstrueeriti kogu Uulu kaugküttevõrk. Kogu vana soojustrass asendati kaasaegse eelisoleeritud soojustrassiga. Töid toetas 50% ulatuses Keskkonnainvesteeringute keskus ja 50% ulatuses SW Energia OÜ. Trassikadu vähenes tänu tehtud rekonstrueerimisele ca 11%.

uulu-2011-010

2008

2008 aastaks oli põlevkiviõli hind tõusnud ca 3,5 korda, mille tulemusena tehti otsus rekonstrueerida kogu soojusvõrk ja katlamaja. Tehti kava ja alustati projekteerimistöödega soojustrassi rekonstrueerimiseks ja katlamaja üleviimiseks biokütusele.

2000

2000 aastal koostöös Tahkuranna valla, SW Energia OÜ ja tarbijatega ehitati kõikidesse hoonetesse soojussõlmed ning paigaldati soojusenergia arvestid. Esimest korda Uulu kaugküttevõrgus tasusid tarbijad soojusenergia eest vastavalt tegelikele kuludele.

1999

1999 aastaks oli katlamaja täielikult amortiseerunud tulenevalt hooldus- ja ekspluatatsioonivigadest.
Koostöös Tahkuranna vallaga viis SW Energia OÜ katlamaja üle põlevkivikütteõlile, mis sellel ajahetkel oli ainuke mõistlik lahendus. Katlamajas renoveeriti katel ja paigaldati spetsiaalne põlevkiviõlipõleti.
Opereerimisteenust hakkas pakkuma SW Energia OÜ.

uulu-katlamaja-vana-2-1

1993

1993 viidi katlamaja üle hakkepuidu- ja halupuuküttele. Soojuse tootmine oli suures osas automatiseerimata ning nõudis palju tööjõudu.

uulu-katlamaja-vana-1-1

1970

1970 valmis Uulu keskasula katlamaja. Soojusenergiaga varustati Uulu kooli ja õpetajatele ehitatud korterelamut (Uulu 1). Katlamajas kasutati kütusena kivisütt. Aastate jooksul ühendati katlamajaga kõik korterelamud ja omaaegne Uulu sohvoosi kontorihoone.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused. Vastame E-R 9.00-17.00

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktiorm