Tõrva

Tõrva kaugküttevõrgus teeb sooja hakkpuidukatlamaja

Alates 01.09.2023 kehtib Tõrva kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 84,54 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 84,54 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Hinnainfo muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Tõrva piirkonna soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

Vaata lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

Soojusenergia hind Tõrva kaugküttevõrgus

Tõrva kaugküttevõrgus kehtib alates 01.09.2023 soojusenergia müügihind 84,54 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Tõrva küttevõrgu progress

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Tõrva

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Tõrva tõhus kaugküte

2018

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, millega tunnustati 21 SW Energia kaugküttepiirkondaMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

Tõhus kaugkütte märgis annab teada, et see energia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

IMG_8253

2017

Sügisene küttehooaeg alustab täiesti uue katlaga. Tõrva täielikult renoveeritud katlamaja avamine toimub 14.09.2017 kell 16-18. Oodatud on kõik huvilised, kes soovivad näha, kuidas tänapäeva täisautomaatne katlamaja töötab ja välja näeb.

kraanivesi

Iga teine vanniskäik tasuta

Kraanivee soojendamine keskkütte baasil on niikuinii kõige soodsam ja keskkonnasõbralikum viis lõppematu varuga sooja vee saamiseks, aga Tõrvas tuleb sel suvel (01.06-31.08.2017) maksta sooja vee eest ainult pool hinda.

Tavapärane soojusenergia hind on Tõrvas 55,48 €/MWh, siis sel suvel kujuneb hinnaks 27,47 €/MWh.

Huvi korral andke endast SW Energiale märku aadressil tarbevesi@swenergia.ee. Päringuid käsitletakse infona; kedagi see teenust tarbima ei kohusta. Ka tehnilised konsultatsioonid on SW Energia soojatarbijatele tasuta.

el_yhtekuuluvusfond_horisontaal

2017

Järgmisel suvel on aga plaanis katlamaja täielikult renoveerida. Taotlesime keskkonnainvesteeringute keskuselt toetust Tõrva hakkpuidukatlamaja rekonstrueerimiseks ning augustis saime otsuse: ligi poole miljoni euro suurune projekt sai 273 tuhande euro suuruse toetuse.

Plaanis on täielikult renoveerida katel ning hakkpuidu laopind. Uus katlamaja saab olema praegusest oluliselt efektiivsem ning  täisautomaatne. See tähendab, et hooldemees peaks katlamajja kontrollretkele minema korra nädalas, mitte rohkem. Eelprojekti järgi saab hakkeladu olema hoones, seega muutub ka üldmulje kompaktsemaks. Samas saab lattu tulevikus ära paigutada korraga mitme päeva kütuse varu – see omakorda vähendab liikluskoormust.

sw energia hakkpuit

2016

Sel suvel tegime Tõrvas tavapäraseid hooldus- ja remonditöid: 1972. aastal ehitatud katlamajas on alati midagi parandada. Samuti uuendasime soojatrassi. Et vähenda trassikadusid, asendasime õhuliini osa päris uue trassiga maa sees.

 

torva-katlamaja

2014

2014 aastal rekonstrueerisime katlamaja osaliselt. Täiustatud on automaatikat ja kütteladu. Suurendatud on katlamaja töökindlust. Edaspidi on plaanis vähendada kadusid kaugküttetrassides.

2014

2013 aastast alates on Tõrva kaugkütteettevõtja SW Energia OÜ. Soojusenergiat toodetakse hakkepuidust. Reserv- ja avariikatlas kasutatakse kütusena põlevkiviõli.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm