Tallinn-Kopli

Kopli liinide kaugküttevõrgus toodab sooja SW Energia

Tallinnas Kopli liinide kaugküttevõrgus toodab alates 1. juulist 2019 sooja SW Energia.

See kaugküttepiirkond on ainulaadne, sest esmakordselt on SW Energiale opereerimiseks üle antud täiesti uus gaasikatlamaja. Katlamaja asub Põhja-Tallinnas, Kopli poolsaare lõpus. Tegemist on Fund Ehituse arendusprojektiga, mille eesmärk on ajaloolise taustaga Kopli liinide elukeskkonna ülesehitamine. Kopli liinide arendusprojekt hõlmab endas ca 20ha suurust maa-ala, mille lõpptulemusena valmib terviklik elukeskkond, milles on ca 900 uut kodu, kaubanduskeskus, büroopinnad, lasteaed, rannapromenaad puhke-, mängu- ja sportimisaladega.

Soojusenergia piirhind antud piirkonnas on 118,50 €/MWh vastavalt Konkurentsiameti otsusega 08.11.2023 nr. 7-3/2023-178. Hinnale lisandub seaduses ette nähtud käibemaks.
Soojusenergia müügihind alates 01.06.2023 on 113,87 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ette nähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Loe artiklit: Üle- või alaköetud korter ja krõbe küttearve

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

Kopli kaugküttevõrgu müügihind

Kopli liinide kaugküttevõrgus kehtib alates 01.06.2023 soojusenergia müügihind 113,87 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kopli kaugküttevõrgu soojatootmine

Tallinn Kopli

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Kopli liinide plaan

2019

Kopli kaugküttevõrgus toodab alates juulist 2019 sooja SW Energia.

Katlamaja asub Põhja-Tallinnas, Kopli poolsaare lõpus. Tegemist on Fund Ehituse arendusprojektiga, mille eesmärk on ajaloolise taustaga Kopli liinide elukeskkonna ülesehitamine. Kopli liinide arendusprojekt hõlmab endas ca 20ha suurust maa-ala, mille lõpptulemusena valmib terviklik elukeskkond, milles on ca 900 uut kodu, kaubanduskeskus, büroopinnad, lasteaed, rannapromenaad puhke-, mängu- ja sportimisaladega.

Uue kõrge kasuteguriga gaasikatlamaja koguvõimsus on 5,16 MW/h, mis pakub muretut kodusoojust kõikidele arendatava piirkonna majade elanikele. Majade vahel paikneb kaugküttetrass, kus ringleb tavapärasest madala temperatuuriga küttevesi. Hoonete soojussõlmed, kaugküttetrass ja katlamaja projekteeriti ühe tervikuna. Tulevikus on piirkonnas väiksemad trassikaod ja katlamaja töötab  tavalisest kõrgema kasuteguriga. Hetkel toodab sooja üks katel, mille võimsus on 0,9 MW/h. Sellest piisab, et tagada toasoojus ja soe vesi kolmele juba valminud majale.