Raasiku

Raasiku kaugküttevõrk

Raasiku kaugküttevõrgus kehtib alates 01.02.2021  soojusenergia müügihind 73,43 €/MWh.  Soojusenergia piirhinnaks antud piirkonnas on 75,36 €/MWh, mille aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr 7.1-3/12-091 06.07.2012. Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Raasiku kaugküttevõrgus valmisid suuremahulised ehitustööd, kus 2019. aasta algul valmis täisautomaatne hakkpuidukatlamaja ning uus soojustorustik. Uus katlamaja on keskkonnasõbralik ja ei saasta nii palju ümbruskaudset õhku ning toodab soojust taastuvenergiast, hakkpuidust.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Raasikul kehtiva soojamajanduse arengukava kohta saab lisainfot Riigi Teatajast

 

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

  • Juri Frorip
    +372 447 7862
    juri.frorip@swenergia.ee

Raasiku kaugküttevõrgu soojahind

Raasiku kaugküttevõrgus kehtib alates 01.02.2021 soojusenergia müügihind 73,43 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. 

Raasiku kaugküttevõrk

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

IMG_20190226_114914_resized_20190226_115009543

2019

2019. aasta alguses valmis Raasikul uus hakkepuidukatlamaja ning lõppes soojustrasside rekonstrueerimine. See tähendab Raasiku inimestele puhtamat õhku, töökindlamat katlamaja ning stabiilsemat soojusenergia hinda. Rekonstrueerimine sai teostati Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusega, projektide numbrid 2014-2020.6.02.17-0292 ja 2014-2020.6.02.17-0302.

20190122_112423

2018

Raasiku kaugküttevõrgus on käimas suuremahulised ehitustööd, kus 2019. aasta algusel valmib täisautomaatne hakkpuidukatlamaja ja rekonstrueeritud soojatrassid. Uus katlamaja on keskkonnasõbralik ja ei saasta nii palju ümbruskaudset õhku ning toodab soojust taastuvenergiast, hakkpuidust. Uue katlamaja valmides on oodata ka soojusenergia hinnalangust.

Euroopa_Liidu_Ühtekuuluvusfond

2017

2017. aasta augustis teatas Keskkonnainvesteeringute Keskus otsusest toetada Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest SW Energia plaani Raasiku soojatrassi ja katlamaja renoveerimiseks (projektide numbrid 2014-2020.6.02.17-0292 ja 2014-2020.6.02.17-0302). Soojatrassi ja katlamaja renoveerimine tähendab Raasiku inimestele puhtamat õhku, töökindlamat katlamaja ja stabiilsemat soojusenergia hinda.