Puhja

Puhja kaugküttevõrk

Alates 01.09.2023 kehtib Puhja kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 79,75 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 79,75 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

Hinnainfo muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Puhja piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.

Peamised võidud

  • Stabiilne kodusoojus
  • Aastaringne soe vesi
  • Hooldatud seadmed
  • 24/7 rikke abi

Küsi lisainfot

Soojusenergia hinnakujunemine Puhja võrgus

Puhja kaugküttevõrgus on alates 01.09.2023 soojusenergia müügihind 79,75 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Arengud Puhja kaugküttevõrgus

2019. aasta lõpuks valmib Puhjas Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel uus katlamaja. Eesmärgiks on keskkonnasõbralik, efektiivne ja tagatud varustuskindlusega soojus.

Puhja

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

 

Euroopa_Liidu_Ühtekuuluvusfond

2019

Kevadel 2019.a. algas  Kaevu tee 3 kinnistul uue SW Energia biokütuse katlamaja ehitus. Biokütusel töötava kahe katla kütusena kasutatakse kas hakkepuitu või hakkepuidu ja turba segu.
Mahukate rekonstrueerimistööde raames vahetatakse välja ka ligi 2,1 km ulatuses vananenud torustikku. Ehitustööde tulemusena  paraneb Puhja kaugküttevõrgus varustuskindlus ning vähenevad trassi soojakaod.
Projekti koguinvesteering on ca 1,4 miljonit eurot, millest 671 950 eurot tuleb toetusena KIK-st ja ülejäänud summa panustab SW Energia.

 

20190906_121821

2019

Aprillis saime rõõmustada uue Puhja katlamaja ehituse alguse üle. Uus biokütuse katlamaja peaks kõikide eelduste kohaselt valmima käesoleva aasta sügisel.

Puhja soojusvõrgu ajakohastamise koguinvesteering on ca 1,4 miljonit eurot, millest 671 950 eurot tuleb projektitoetusena KIK-lt (Keskkonna Investeeringute Keskus) ja ülejäänud summa panustab SW Energia.

 

Puhja katlamaja

2017

Alates 01. oktoobrist 2017 haldab Puhjas Peat Mill OÜ turba tootmise tehases, soojatootmist SW Energia OÜ.

Esimese asjana seati üles põlevkiviõlil töötav reservkatlamaja, mis alustas kohe sooja vee tootmisega. Terve suve sooja veeta olnud Puhja elanikud said sooja tarbevee tagasi 15. augustil.

Enne kütteperioodi algust korrastakse aastaid hooldamata jäänud trassid ning turba katlamajale tehakse täishooldus.

 

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm