Päri

Päri kaugküttevõrk

Vastavalt Konkurentsiameti 19.05.2023 otsusele nr. 7-3/2023-075 on soojusenergia piirhind Päri kaugküttevõrgus 103,51 €/MWh. Soojusenergia müügihind 103,51 €/MWh rakendub alates 01.05.2023.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna sisse kuuluvad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui kulutused kütusele.

Hinnainfo meie muude pakutavate teenuste kohta leiate kehtivast hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

Soojusenergia müügihind Päri võrgus

Päri võrgupiirkonna uus müügihind on alates 01.05.2023.a 103,51 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Päri küttevõrgu areng

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Päri

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

pari

2005

2005 aastast alates toodab soojusenergiat SW Energia OÜ. 2005 aasta suvel viidi katlamaja üle põlevkiviõliküttele. Varem kasutati soojusenergia tootmiseks halupuid ja rasket kütteõli. Katlad olid amortiseerunud ja tarbijatele ei olnud tagatud kvaliteetne soojusenergiaga varustamine.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktiorm