Päri

Päri kaugküttevõrk

Päri kaugküttevõrk asub SW Energia haldusalas. Alates 19.12.2022 on soojusenergia müügihind 116,42 €/MWh, hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Hinnatõus on tingitud põlevkiviõli kallinemisest.

Soojusenergia piirhind antud piirkonnas on 116,42 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Piirhinna aluseks on Konkurentsiameti otsus 16.11.2022: 7-3/2022-230

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse. SW Energia müüb Päri võrgus soojusenergiat alla Konkurentsiameti poolt kehtestatud piirhinna.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

  • Kliendihaldur Rita Kiisk
    +372 447 7862
    +372 520 9599
    rita.kiisk@swenergia.ee

Soojusenergia müügihind Päri võrgus

Päri kaugküttevõrk asub SW Energia haldusalas. Alates 19.12.2022 on soojusenergia müügihind 116,42 €/MWh, hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Päri küttevõrgu areng

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Päri

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

pari

2005

2005 aastast alates toodab soojusenergiat SW Energia OÜ. 2005 aasta suvel viidi katlamaja üle põlevkiviõliküttele. Varem kasutati soojusenergia tootmiseks halupuid ja rasket kütteõli. Katlad olid amortiseerunud ja tarbijatele ei olnud tagatud kvaliteetne soojusenergiaga varustamine.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktiorm