Paikuse

Paikuse kaugküttevõrgus töötab puiduhakkekatlamaja

Alates 01.09.2023 kehtib Paikuse kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 79,63 €/MWh.  Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2023-149 on soojusenergia piirhind antud piirkonnas 79,63 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

 

Peamised võidud

 • Puhtam energia
 • Efektiivsem küttesüsteem
 • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

Soojusenergia hind Paikuse soojusvõrgus

Paikuse kaugküttevõrgus on alates 01.09.2023 soojusenergia müügihind 79,63 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Paikuse soojus on roheline

Paikuse kaugküttevõrgus toodetakse soojust hakkpuidust, tänu sellele on Paikuse elanike ökoloogiline jalajälg väike ja aleviku õhk puhas

 • user-group

  Kodumaine kütus

  Hakkpuit on kodumaine kütus, mille kasutamine jätab raha Eestimaale ja pakub tööd kohalikele tublidele inimestele

 • brightness-max

  Keskkonnasõbralik

  Hakkpuidu põletamisel kasutame energia saamiseks ära materjali, mis muidu niisama metsa all kõduneks

 • toggles

  CO2 vaba

  Hakkpuidu põletamise CO2 heitmeks loetakse null, järelikult ei lisandu selle kütuse hinnale mitte kunagi saastetasusid

 • rocket

  Moodne

  Meie hakkpuidukatlamajad on vaiksed, puhtad ja säästlikud; nende tööd juhib automaatika

Paikuse küttevõrgu progress

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Paikuse

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Paikuse ja seljametsa tõhus kaugküte

2018

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, millega tunnustati 21 SW Energia kaugküttepiirkondaMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

Tõhus kaugkütte märgis annab teada, et see energia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

Paikuse kaugküttevõrgu katlamaja

2017

Töötame iga päev selle nimel, et katlamajade tööd efektiivsemaks muuta. Kvaliteetsete süsteemidega ehitatud ja korraliselt hooldatud katlamaja ei nõua esimesel kümnendil ühtegi lisainvesteeringut.

Just selline katlamaja Paikusel ongi – nutikas, tõhus ja suure kasuteguriga. Rõõmusõnumiks kohalike on septembrikuust langev sooja hind. Uuel kütteperioodil on soojusenergia megavatt tunni hinnaks 57,41€.

kraanivesi

2016

Paikuse kaugküttetarbijatel on võrreldes teiste väikeste soojusvõrkudega unikaalne võimalus aastaringselt toota sooja tarbevett kaugküttest saadava soojusenergiaga. Tarbevee valmistamine soojussõlmes on ca kaks korda odavam kui soe vesi valmistada elektriboileriga.

Elektriga valmistatud soe vesi maksab 120 €/MWh;
kaugküttega valmistatud soe vesi 61,50 €/MWh

Soovitame kõigil elektriboileriga sooja tarbevee valmistajatel kaaluda kaugkütte kasutamist sooja tarbevee valmistamiseks.

Kasutades kaugkütte võrgus toodetud sooja tarbevett, väheneb soojusenergia hind küttele.

 

sw energia peakontor paikusel

2014

2014 aastal valmis rekonstrueeritud Paikuse katlamaja. Saavutasime tänapäevastele nõuetele vastava soojuse tootmise ja jaotamise efektiivsuse.

Edaspidi on kavas töösse rakendada soojusarvestite kauglugemissüsteem.

0038-sw-energia-paikuse-hakkepuidu-katlamaja-avamine

2012

2012 aasta novembris lõppesid ehitustööd ja kütmist alustas uus puiduhakkekatel. Loobusime põlevkiviõli kasutamisest, eeskätt viimase kõrge hinna tõttu. Gaasi kasutamise võimalus on säilinud ja gaasi kasutame soojuse tootmiseks vaid puiduhakkekatla hoolduse ja remondi ajal. Hakkepuidukatlamaja ehitas SW Energia OÜ 0mavahendite arvelt.

soojatrass

2011

2011 sügiseks said rekonstrueeritud kõik Paikuse kaugküttetrassid. Trassid vastavad tänapäevastele nõuetele. Kaod soojustrassides vähenesid ca 11% ning säästsid aastas 2474 tonni CO2 ehk 850 tonni põlevkiviõli.

Keskkonnainvesteeringute keskus toetas trasside rekonstrueerimist 50% ulatuses projekti maksumusest.

paikuse_gaas

2011

2008 liitus Paikuse katlamaja maagaasitrassiga. Lisaks põlevkivikütteõlile võeti kütusena kasutusele maagaas.
Soojusenergiat toodeti ühest või teisest kütteliigist sõltuvalt sellest, kumb on soodsam.

paikuse-katlamaja

1999

1999 alustas tegevust SW Energia OÜ. Katlamaja viidi auru pealt vee peale, nelja toru süsteem asendati kahe toru süsteemiga. Kaugküttesüsteemi liideti politseikool.
Koostöös valla ja tarbijatega ehitati majade alla soojussõlmed, mis võimaldavad igal majal sõltumata katlamajast oma tarbimist reguleerida. Sooja tarbevee andmine suveperioodil viidi pidevaks.

paikuse-ept-katlamaja-img084

1970

1970 valmis Paikusel Pärnu Eksperimentaal Maaparanduskolonnil katlamaja, ladu, kontor ja garaaž.
Katlamajas töötasid aurukatlad, soojust jaotati neljatorusüsteemiga, sooja tarbevett sai tarbija vaid mõnel päeval nädalas.

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm