Kolga-Jaani

Kolga-Jaani kaugküttevõrk

Seoses õli sisseostuhinna langusega on Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud hinnavalemi alusel arvutatud uus korrigeeritud müügihind 89,99 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Hinnamuudatus jõustub alates 1. aprillist 2023a.

Tulenevalt Konkurentsiameti 18.04.2022 otsusest nr 7-3/2022-046 on Kolga-Jaani kaugküttevõrgu soojusenergia piirhind 111,83 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Viljandi valla poolt korraldatud hanke Kolga-Jaani soojatootja leidmiseks võitis SW Energia OÜ. Oktoobris 2019 sõlmiti leping Kolga-Jaani kaugküttepiirkonna haldamiseks 10 aastaks. Leping jõustus kohe ning alates 10.oktoobrist 2019 hakkas Kolga-Jaani keskküttevõrku soojaga varustama SW Energia. Tulevikus on plaanis tänane katlamaja ümber ehitada täisautomaatseks hakkepuidukatlamajaks.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

Tulevikus plaanib soojatootja Kolga-Jaani katlamaja rekonstrueerimist. Tööde teostamiseks soovitakse kaasata Keskkonnainvesteeringute Keskust.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Kolga-Jaanis kehtiva soojamajanduse arengukava kohta saab lisainfot Viljandi valla kodulehelt

 

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

Muutused Kolga-Jaani kaugküttevõrgus

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Kolga-Jaani 2

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Kolga-Jaani

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

2019

Kolga-Jaani kaugküttevõrku haldab alates oktoobrist 2019.a SW Energia OÜ. Plaanis on täielikult rekonstrueerida olemasoleva katlamaja, mis saab olema täisautomaatne hakkpuidul töötava katlamaja. Uue katlamaja ehitus tähendab mahukat investeeringut, mis mõjutab kindlasti ka soojusenergia hinda. Et tarbija jaoks kulusid vähendada, taotleb SW Energia katlamaja rekonstrueerimistööde teostamiseks toetust Keskkonnainvesteeringute keskuselt. Kuigi eeltööd toetuse taotlemiseks juba käivad, võtab protsess siiski umbes 2 aastat.

Uue katlamaja valmimiseni on SW Energial olemas võimalus kasutada ajutist konteinerkatlamaja, kus sooja toodab õlikatel. Tänaseks ongi konteinerkatlamaja juba soojusvõrku ühendatud ja toodab toasooja kõigile 15 soojustarbijale. Kolga-Jaani kaugküttevõrku kuuluvad 6 korterelamut ja lisaks valla poolt hallatavad hooned.

Kolga-Jaani kaugkütte soojatrasside rekonstrueerimine lõppes käesoleva aasta kevadel ja tänu sellele vähenevad alevikus tuntavalt soojakaod.

Hinnad Kolga-Jaani kaugküttevõrgus

Alates 01.04 kehtib Kolga-Jaani kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 89,99 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.