Kolga-Jaani

Kolga-Jaani kaugküttevõrk

Tulenevalt Konkurentsiameti 18.04.2022 otsusest nr 7-3/2022-046 on Kolga-Jaani kaugküttevõrgu soojusenergia piirhind 111,83 €/MWh. Alates 01.06.2022 kehtib Kolga-Jaani kaugküttevõrgus müügihind 111,83 €/MWh. Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Viljandi valla poolt korraldatud hanke Kolga-Jaani soojatootja leidmiseks võitis SW Energia OÜ. Oktoobris 2019 sõlmiti leping Kolga-Jaani kaugküttepiirkonna haldamiseks 10 aastaks. Leping jõustus kohe ning alates 10.oktoobrist 2019 hakkas Kolga-Jaani keskküttevõrku soojaga varustama SW Energia. Tulevikus on plaanis tänane katlamaja ümber ehitada täisautomaatseks hakkepuidukatlamajaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütuse.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

Tulevikus plaanib soojatootja Kolga-Jaani katlamaja rekonstrueerimist. Tööde teostamiseks soovitakse kaasata Keskkonnainvesteeringute Keskust.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Kolga-Jaanis kehtiva soojamajanduse arengukava kohta saab lisainfot Viljandi valla kodulehelt

 

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

  • Kliendihaldur Rita Kiisk
    +372 447 7862
    +372 520 9599
    rita.kiisk@swenergia.ee

Muutused Kolga-Jaani kaugküttevõrgus

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Kolga-Jaani 2

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Kolga-Jaani

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

2019

Kolga-Jaani kaugküttevõrku haldab alates oktoobrist 2019.a SW Energia OÜ. Plaanis on täielikult rekonstrueerida olemasoleva katlamaja, mis saab olema täisautomaatne hakkpuidul töötava katlamaja. Uue katlamaja ehitus tähendab mahukat investeeringut, mis mõjutab kindlasti ka soojusenergia hinda. Et tarbija jaoks kulusid vähendada, taotleb SW Energia katlamaja rekonstrueerimistööde teostamiseks toetust Keskkonnainvesteeringute keskuselt. Kuigi eeltööd toetuse taotlemiseks juba käivad, võtab protsess siiski umbes 2 aastat.

Uue katlamaja valmimiseni on SW Energial olemas võimalus kasutada ajutist konteinerkatlamaja, kus sooja toodab õlikatel. Tänaseks ongi konteinerkatlamaja juba soojusvõrku ühendatud ja toodab toasooja kõigile 15 soojustarbijale. Kolga-Jaani kaugküttevõrku kuuluvad 6 korterelamut ja lisaks valla poolt hallatavad hooned.

Kolga-Jaani kaugkütte soojatrasside rekonstrueerimine lõppes käesoleva aasta kevadel ja tänu sellele vähenevad alevikus tuntavalt soojakaod.

Hinnad Kolga-Jaani kaugküttevõrgus

Alates 01.06.2022 kehtib Kolga-Jaani kaugküttevõrgus soojusenergia müügihind 111,83 €/MWh. Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.