Kehra

Kehra kaugküttevõrgus toodab sooja uus biokütuse katlamaja

Kehra kaugküttevõrgus valmis 2019. aasta kevadel uus hakkpuidukatlamaja. SW Energia võtab üle soojatootmise ja uue katlamaja opereerimise, kuid soojuse edastajaks jääb OÜ Velko AV.

SW Energia, kellele kuulub Eestis 255 katlamaja, võitis 2015. aastal Kehra kaugküttepiirkonna soojatootmise konkursi ning ettevõttel tuli kolme aasta jooksul ehitada Kehrasse uus katlamaja. Selle rajamine algas 2018.a. aasta alguses. Katlamaja ehitas OÜ Märja Monte, kellelt soojafirma tellis „võtmed kätte“ lahenduse.

Kehra katlamaja ra­ja­mi­ne läks maksma 2,3 mil­jo­nit eu­rot, millest poo­le eral­das KIK ELi Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di toe­tus­ra­hast ning teise poole investeeris SW Energia oma vahenditest. Uu­de kat­la­maj­ja pai­gal­da­tati kaks ka­telt, mil­le ko­gu­võim­sus on 5 MW ja veel 1 MW suit­su­gaa­si­de pe­sur, mis suu­nab suit­su­gaa­si jää­ke­ner­gia ta­ga­si küt­te­võr­ku. Lisaks pai­gal­da­tati re­ser­vi 6 MW võim­su­se­ga põ­lev­ki­viõ­li­kat­la, mis ka­tab va­ja­du­sel ko­gu pui­dukatlast tu­le­­va ener­gia.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

 

Peamised võidud

 • Vähenenud küttekulud
 • Efektiivsem küttesüsteem
 • Puhtam energia

Küsi lisainfot

Kehra soojus muutub roheliseks

Kehra kaugküttevõrku ehitatav katlamaja toodab soojust hakkpuidust, tänu millele on elanike ökoloogiline jalajälg väike ja asula õhk puhas

 • toggles

  CO2 vaba

  Hakkpuidu põletamise CO2 heitmeks loetakse null, järelikult ei lisandu selle kütuse hinnale mitte kunagi saastetasusid

 • user-group

  Kodumaine kütus

  Hakkpuit on kodumaine kütus, mille kasutamine jätab raha Eestimaale ja pakub tööd kohalikele tublidele inimestele

 • brightness-max

  Keskkonnasõbralik

  Hakkpuidu põletamisel kasutame energia saamiseks ära materjali, mis muidu niisama metsa all kõduneks

 • rocket

  Moodne

  Meie hakkpuidukatlamajad on vaiksed, puhtad ja säästlikud; nende tööd juhib automaatika

Kehra kaugküttevõrgu areng

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Kehra

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

SW Energia 10

2019

2019.a. kevadel valmis Kehras uus hakkepuidukatlamaja, mis on ühtlasi kõige innovatiivsem SW Energia OÜ katlamaja.

SW Energia, kellele kuulub Eestis 255 katlamaja, võitis 2015. aastal Kehra kaugküttepiirkonna soojatootmise konkursi ning ettevõttel tuli kolme aasta jooksul ehitada Kehrasse uus katlamaja. Selle rajamine algas möödunud aasta alguses, ehitas OÜ Märja Monte, kellelt soojafirma tellis „võtmed kätte“ lahenduse. Investeeringu suurus on 2,3 miljonit eurot, sellest poole sai SW Energia KIKi kaudu Euroopa Liidu Ühekuuluvusfondist.

 

 

Euroopa_Liidu_Ühtekuuluvusfond

2018

Kehra kaugküttevõrgus valmib 2018 aasta sügisel uus hakkpuidukatlamaja, mis hakkab kohalikele kodusoojust tootma hiljemalt 2019 aasta kevadel.

Kehra katlamaja ra­ja­mi­ne läheb maksma 2,3 mil­jo­nit eu­rot, millest poo­le eral­das KIK ELi Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di toe­tus­ra­hast ning teise poole investeeris SW Energia oma vahenditest.

Kat­la­maj­ja pai­gal­da­tak­se: 1 MW katel, 4 MW katel, 1 MW suit­su­gaa­si­de pe­sur ning reservi paigaldatakse 6 MW põ­lev­ki­viõ­li­kat­el, mis ka­tab va­ja­du­sel ko­gu puidukatlast tu­le­­va ener­gia.

 

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused.

Tel. 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm