Kanepi

Kanepi kaugküttevõrk

Kanepi kaugküttevõrk on Eestis esimene teadaolev võrk, mis täielikult taastati. Kanepi kaugküttevõrgu ja trasside taastamine oli SW Energia ja valla ühisprojekt, mida toetas SA Keskonnainvesteeringute Keskus 50%. Kokkulepete kohaselt investeeris katlamaja ehitusse teise poole SW Energia ning trasside ehituse kohalik omavalitsus. Kahe objekti kogumaksumus oli 414 000 €, millest 91 000 kulus trasside konstrueerimisele ning 323 000 katlamaja ehituseks.

Katlamaja asub aadressil Kooli 1A ning toodab 800 MWh aastas.

Kanepi kaugküttevõrgus kehtib müügihind 64 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Hinnainfo SW Energia muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Peamised võidud

  • Puhtam õhk
  • Väiksemad küttekulud
  • Stabiilsem soojuse hind

Küsi lisainfot

  • Janek Sarv
    +372 447 7862
    janek.sarv@swenergia.ee

Kanepi kaugküttevõrgu progress

Euroopa_Liidu_Ühtekuuluvusfond

2017

Novembris 2017 valmisid Kanepis tuliuued trassid ja kaugküttekatlamaja. Ehitus sai teoks tänu projekti eestvedajale, endisele vallavanemale Mikk Järvele, kes uskus piirkonna kaugkütte taastamisse. Tegemist ei olnud klassikalise renoveerimistööga. Kanepi kaugküttevõrk on Eestis esimene teadaolev võrk, mis on täielikult taastatud.
Kahe objekti kogumaksumuseks kujunes 362 000 €, millest 91 000 € kulus trasside konstrueerimisele ning 271 000 € katlamaja ehituseks. Katlamaja ja trasside ehitust toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus summas 170 000 €. Katlamaja ehitusse investeeris SW Energia 141 000 € ja omavalitsus trasside ehitusse 45 000 €.
Kanepi aleviku kaugküttesüsteemi taastamine on hea näide kohaliku omavalitsuse ja soojusettevõtte koostööst. Mitme lokaalkatla asemel töötav uus biokütuse katlamaja aitab vähendada CO2 emissiooni 110 tonni võrra aastas. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastus kaugküttesüsteemide investeeringute toetuseks tuli Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

8-alu-hakkepuidu-katlamaja-sw-energia

2017

4. septembril sai paika uue katlamaja nurgakivi. Planeeritav ehituse valmimise aeg on 27. oktoober ning kohe pärast ehitustööde lõppu alustatakse uue katlamaja seadistamisega.

 

el_yhtekuuluvusfond_horisontaal

2016

Esitati taotlus SA Keskonnainvesteeringute Keskusele Kanepi kaugküttevõrgu taastamiseks. Projekt koguväärtusega 414 tuhat eurot sai toetust 50% ulatuses.

Katlamaja ehitusse investeerib teise poole soojatootja SW Energia ning trassi konstrueerimisse kohalik omavalitsus.

Kanepi kaugküttevõrgu taastamine on esimene teadaolev kaugkütte taastamisprotsess Eestis.