Kambja

Kambja kaugküttevõrku haldab SW Energia OÜ

Kambja kaugküttevõrgus toodab alates septembrist 2019. a sooja SW Energia OÜ. Tulenevalt katlamaja renoveerimisest ja soojusenergia tootmise üleviimisest biokütusele on Kambja võrgupiirkonnas uus müügihind alates 01.11.2021 59,90 €/MWh, hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Tulevikus plaanib soojatootja Kambja katlamaja rekonstrueerimist. Tööde teostamiseks soovitakse kaasata Keskkonnainvesteeringute Keskust.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Kambja vallas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

 

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

  • Kliendihaldur Rita Kiisk
    +372 447 7862
    +372 520 9599
    rita.kiisk@swenergia.ee

Muutused Kambja kaugküttevõrgus

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Kambja

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Katlamaja

2019

Kambja kaugküttevõrku haldab alates septembrist 2019.a SW Energia OÜ. Sooja toodab hakkepuidukatel. Katlamaja annab sooja Kambja aleviku 8 kortermajale, koolile, lasteaiale, noortekeskusele, spordihoonele, teenuskeskusele ja kohalikele äripindadele.

Soojusenergia müügihind Kambja kaugküttevõrgus

Kambja kaugküttevõrgus kehtib müügihind 59,90 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.