Kambja

Kambja kaugküttevõrku haldab SW Energia OÜ

Tulenevalt Konkurentsiameti 30.12.2022 otsusest nr. 7-3/2022-283 kehtib alates 01.02.2023.a Kambja kaugküttevõrgus soojusenergia piirhind 101,26 €/MWh. Alates 01.02.2023 kehtib müügihind 101,26 €/MWh. Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütuse.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast.

Loe SW Energia uudiseid siin.

Kambja vallas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas

 

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

  • Kliendihaldur Rita Kiisk
    +372 447 7862
    +372 520 9599
    rita.kiisk@swenergia.ee

Muutused Kambja kaugküttevõrgus

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

Kambja

2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Katlamaja

2019

Kambja kaugküttevõrku haldab alates septembrist 2019.a SW Energia OÜ. Sooja toodab hakkepuidukatel. Katlamaja annab sooja Kambja aleviku 8 kortermajale, koolile, lasteaiale, noortekeskusele, spordihoonele, teenuskeskusele ja kohalikele äripindadele.

Soojusenergia müügihind Kambja kaugküttevõrgus

Kambja kaugküttevõrgus kehtib alates 01.02.2023 müügihind 101,26 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.