hakkepuit

Hakkpuit kui jätkusuutlik energialahendus

Hakkpuit kui jätkusuutlik energialahendus

Küttesüsteemide areng ja jätkusuutlikkus on tänapäeva maailmas üha olulisem teema, millele tähelepanu pöörata. Kuna fossiilkütuste kasutamise mõju keskkonnale on üha rohkem uuritud ning negatiivsed mõjud on esile kerkinud, siis on hakatud otsima alternatiivseid energialahendusi, mis oleksid keskkonnasõbralikumad ja jätkusuutlikumad. Üheks selliseks lahenduseks on hakkpuit

Jätkusuutlike energialahenduste olulisus

Jätkusuutlikud energialahendused pakuvad mitmeid eeliseid. Need aitavad vähendada meie jalajälge maal ning leevendavad kliimamuutuste mõjusid. Teiseks on jätkusuutlikud kütused taastuvad, mitte nagu fossiilkütused, mis on piiratud loodusvarad ning mis ühel hetkel ammenduvad. Kolmandaks tekitavad uued energialahendused rohkem töökohti ja edendavad majanduslikku arengut.

Lisaks keskkonna- ja majanduslikele eelistele on jätkusuutlikud energialahendused ka olulised sotsiaalse arengu seisukohast. Paljud maailma piirkonnad, eriti arengumaad, tuginevad endiselt traditsioonilistele, saastavatele ja ebaturvalistele energialahendustele, nagu puusüsi või kütteõli. Selline energiaallikate kasutamine avaldab negatiivset mõju inimeste tervisele, eriti siseruumides, ning põhjustab tuhandeid enneaegseid surmasid igal aastal. Jätkusuutlikud energialahendused, mis on taskukohased ja ligipääsetavad, võivad aidata parandada energiavarustust nendes piirkondades, tagada puhta keskkonna ning parandada inimeste elukvaliteeti.

Hakkpuit: kasutamise eelised

Hakkpuit on jätkusuutlik

Hakkpuit on jätkusuutlik kütuseliik, mis on leidnud laialdast kasutust küttesüsteemides. Hakkpuit koosneb peamiselt puidu jääkidest ja kõrvalproduktidest, mis tekivad metsatööstusest või metsa hooldamisest. Seda saab kasutada nii väikestes kütteseadmetes kui ka suurtes energiakateldes.

Hakkpuit on taastuv

Üks suurimaid eeliseid hakkpuidu kasutamisel on selle taastuvus. Kuna puidu jääke tekib pidevalt, on hakkpuit praktiliselt ammendamatu ressurss. Lisaks sellele on hakkpuidu kasutamine CO2-neutraalne, kuna põletamisel eralduv süsinikdioksiid on sama, mida puu fotosünteesi käigus omastas. See tähendab, et hakkpuit ei suurenda kasvuhoonegaaside taset atmosfääris ega aita kaasa kliimamuutustele.

Hakkpuit on odav

Hakkpuit on ka odavam kütus võrreldes paljude teiste alternatiivsete energiaallikatega. Kuna puitu on laialdaselt saada ning selle töötlemiseks vajalikud seadmed on laialt levinud, on hakkpuidul madalam hind võrreldes näiteks päikese- või tuuleenergiaga. See muudab hakkpuidu atraktiivseks valikuks nii eramajade küttesüsteemide kui ka suuremate kommunaalhoonete puhul.

Hakkpuit vähendab jäätmeid

Puiduhakke kasutamine aitab kaasa jäätmete vähendamisele. Hakkpuitu valmistatakse sageli puidujäätmetest ja kõrvalsaadustest, mis on väärtuslikud vahendid materjalide ringlussevõtuks ja taaskasutamiseks, kuid mis muidu ära visataks.

Hakkpuit on kasulik majandusele

Lisaks saab hakkpuidu kasutamisest kasu kohalik majandus. Hakkpuidu kasutamine kütuseallikana võib toetada kohalikku majandust jätkusuutlike metsandustavade, imporditud fossiilkütuste vähenemise ja töökohtade loomise kaudu biomassitööstuses.

Hakkpuit: kasutusvõimalused

Nagu eelnevalt mainitud on hakkpuit kujunenud paljulubavaks ja keskkonnasõbralikuks kütuseallikaks, pakkudes erinevaid rakendusi ja olulisi eeliseid võrreldes teiste traditsiooniliste kütustega. Hakkpuidu väikesed tükid on leidnud laialdast kasutust energiatootmises ja küttesüsteemides. Hakkpuitu kasutatakse peamiselt järgmistel viisidel:

Biomassi elektritootmine

Hakkpuit on biomassi elektrijaamade põhikomponent. Katlas põletades toodavad nad kõrgsurveauru, mis käitab turbiini ja toodab elektrit. See säästev energiatootmismeetod vähendab kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja aitab võidelda kliimamuutustega.

Kaugküttesüsteemid

Hakkpuitu kasutatakse kaugküttesüsteemides elamu- ja tööstuspiirkondade soojuse varustamiseks. Puiduhake põletatakse tsentraalses rajatises ning toodetud soojus jaotatakse torustiku kaudu ruumi kütmiseks ja sooja vee saamiseks, mis edendab energiatõhusust ja vähendab sõltuvust fossiilkütustest.

Soojuse ja elektri koostootmine

Hakkpuit on ideaalne kütus koostootmisjaamadele, kus seda kasutatakse üheaegselt nii elektri kui ka soojuse tootmiseks. Elektritootmise käigus tekkiv heitsoojus kasutatakse ära kaugkütte või muude tööstuslike protsesside jaoks, muutes koostootmise tõhusaks ja jätkusuutlikuks energialahenduseks.

Tööstuslikud rakendused

Sellised tööstusharud nagu saematerjali kuivatamine, paberi- ja tselluloosi tootmine on integreerinud hakkpuidu oma tootmisprotsessidesse, kuna see on taastuv ja kulutõhus kütusealternatiiv, vähendades tööstuse süsiniku jalajälge ja panustades säästvamasse tulevikku.

Hakkpuit: peamised puudused

Kuigi puitlaastudel on palju eeliseid, on neil siiski mõned piirangud. Hakkpuidu energiatihedus on madalam kui fossiilkütustel, mistõttu on vaja suuremaid ladustamis- ja transpordimahtusid. Lisaks võib puiduhakke hankimine ja töötlemine olla traditsiooniliste kütustega võrreldes suuremad algkulud. 

Hakkpuidu puhul tuleb tagada säästev metsamajandamine, et tagada puude jätkusuutlik kasv ja metsade mitmekesisus. Samuti tuleb puidu kogumisel ja transportimisel järgida kestlikkuse põhimõtteid, et vältida metsade üleraie ja keskkonnakahjustusi.

Pikaajaline keskkonnakasu ja võimalik kulude kokkuhoid kaaluvad aga need väljakutsed üle, muutes puiduhakke atraktiivseks ja elujõuliseks kütusealternatiiviks üleminekul säästvamale energiatulevikule.

Võta hakkpuit SW Energiast!

Hakkpuiduküttele üleminek on näidanud, et küttekulud vähenevad ning tegemist on loodushoidliku kütmisviisiga. Hakkpuidu peamiseks eeliseks pikemas perspektiivis on odav hind ning kättesaadavus üle Eesti.

SW Energia toodab ainukesena Eestis G30 kvaliteediga puiduhaket, mille peenemad laastud tagavad parema ventilatsiooni ning mehhaanika sujuva ja riskivaba töö. Tänu puidu kuivatamisele saavutame kaks korda suurema kütteväärtuse (25% niiskuse juures 3,79 MWh/t). Samuti pakume puidu hakkimise teenust spetsiaalse puiduhakkuriga. Võta meiega ühendust ning leiame sulle sobiva lahenduse!