Kuidas näidud edastada?

Kuidas näidud edastada? Rohelise nupu „Teata näidud“ leiate kodulehe ülevalt paremast nurgast.

Tarbimiskoha koodi teatab SW Energia e-kirja teel maja esindajale, alates novembrist leiate tarbimiskoha koodi ka SW Energia arvelt. Koodi sisestamisel kuvatakse teie tarbimiskoha aadress ning avanevad näitude sisestamise lahtrid. Tarbimisest parema ülevaate saamiseks, näete andmete sisestamise lahtri all oma möödunud perioodi tarbimist.

Kuidas näidud edastada mitme koha eest?

Kui soovite korraga sisestada enam kui ühe tarbimiskoha näidud, vajutage nupule “lisa objekt”.

Kontaktid!

Paremas veerus näete lahtreid, kuhu tuleb sisestada teie kontaktandmed – enne kontaktandmete lisamist näitusid edastada ei saa. See on vajalik probleemide kiireks lahendamiseks: kui avastame sisestatud andmetes vea, saame teiega kiiresti ühendust võtta.

Soojusmõõtjal kuvatud näidud tuleb fikseerida ja edastada kuu viimasel tööpäeval. Eri näitude kuvamiseks vajutage mõõtjal olevat nuppu – teile kuvatakse soojusenergia näidud, mõõtja töötunnid ja veekulu näidud. Saate neil hõlpsasti vahet teha ühiku järgi: soojusenergia ühikuks on “MWh”, töötundide ühikuks “h” ja veekulu ühikuks “m3”.

Tähelepanu!

Näitusid saab sisestada vaid eelmise kuu viimasel viiel ja uue kuu esimesel viiel päeval. Selle aja jooksul saate näidud sisestada vaid ühe korra, seetõttu kontrollige sisestatud andmeid enne ärasaatmist hoolega. Kui avastate pärast näitude teatamist siiski vea, andke sellest kohe teada aadressil naidud@swenergia.ee.

Kui andete sisestamine selle vormi kaudu ei õnnestu, võtke ühendust meie kliendihalduriga aadressil rita.kiisk@swenergia.ee.