elektri_myyjat

SW Energia otsib elektrienergia müüjat

HANKETEADE

15.11.2018
SW Energia OÜ kuulutab välja hanke fikseeritud hinnaga elektrienergia ostmiseks kontserni
kuuluvatele ettevõtetele perioodiga 12 kuud, alates 01.01.2019.a. kuni 31.12.2019.a.:
– SW Energia OÜ (reg nr 10552918)

Hankija on väljastanud pakkujale volitused pakkumiseks vajaliku informatsiooni saamiseks
leheküljel andmeladu.elering.ee
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.11.2018.a. kell 10.00
Pakkumus esitatakse e-posti teel aadressile mait.parg@swenergia.ee

Pakkuja peab omama kehtivat tegevusluba elektrienergia müügiks ning kelle osa- või aktsiakapital on vähemalt 31 000 eurot. Hankija kontrollib pakkuja registreeritust ja kehtivaid
andmeid Majandustegevuse registris tegevusalal “Elektrienergia müük”. Välisriigi pakkuja esitab tõendi või vastava registreeringu või tegevusloa koopia selle kohta, et pakkuja omab vastavalt
oma asukohamaa seadustele õigust tegutseda nimetatud valdkonnas.
Pakkuja peab olema kantud Eesti elektrisüsteemihalduri Elering AS poolt peetavasse avatud tarnijate nimekirja või omama kehtivat lepingut avatud tarne ja bilansi haldamiseks. Hankija
kontrollib pakkuja registreeritust Elering AS kodulehelt. Kui pakkuja tugineb kehtivale lepingule avatud tarne ja bilansi haldamiseks, tuleb pakkujal esitada nimetatud lepingu koopia.

Pakkumises peab olema ära toodud:
1. Müüdava fikseeritud hinnaga elektrienergia MWh hind (eurodes), näidata tuleb päevase
ja öise elektrienergia hinnad eraldi;
2. Maksetähtajad, vähemalt 14 päeva;
3. Turul toimuvate oluliste muutuste korral lepingu ennetähtaegse lõpetamise võimalus ja
tagajärjed (eelkõige leppetrahvi suurus);
4. Muud võimalikud elektrihinnale lisanduvad kulud;
5. Klienditeeninduskanalid;
6. Pakkumine peab olema jõus kuni 23.11.2018. kell 14.00

Hankija jätab endale õiguse tagasi lükata kõik pakkumised.