Avame Tõravere renoveeritud hakkepuidu katlamaja

SW Energia OÜ-l on hea meel teatada, et eelmise aasta augustis alanud Tõravere katlamaja rekonstrueerimistööd on lõppenud ning tänaseks toodetakse soojust hakkpuidust.

Siiani toodeti Tõravere kaugküttevõrgu tarbijatele soojust põlevkiviõlist, kuid veebruari alguses käivitasime hakkepuidu katla ning peale lühikest testperioodi jätsime selle püsivalt tööle. Olemasolev õlikatel jääb reservkatlaks, mida saab kasutada hakkpuidu katla seisakute korral. Katlamaja on varustatud kõige kaasaegsema automaatikaga, mis juhib seadmete tööd ning tagab efektiivse kütuse põletamise ning operatiivse reageerimise võimalikele riketele. Suitsugaasid puhastatakse enne korstnasse suunamist ning puidu põlemisest tekkiv tuhk transporditakse automaatselt katlamajast välja kinnisesse konteinerisse. Taastuva energia kasutuselevõtuga ja efektiivsete seadmete kasutamisega hoiame senisest rohkem keskkonda.

Hakkpuitu hakkab kuluma Tõravere katlamajas maksimaalselt 2600 m³ aastas. Tänu üleminekuga odavamale kütuse liigile saame langetada Tõravere kaugkütte soojatarbijatele soojusenergia hinda ligi 10% võrra. Alates 1. veebruarist 2016 on uueks soojusenergia hinnaks ilma käibemaksuta 64,57 €/MWh.

Katlamaja ümberehitustööd läksid maksma kokku 282 000 eurot (ilma käibemaksuta), millest 43% moodustas Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus ning ülejäänu 57% summast rahastas projekti SW Energia OÜ. Rekonstrueerimistööd hõlmasid lisaks katlamaja uute seadmete paigaldusele ka asula tuletõrje veevõtukoha korrastamist ning amortiseerunud kütusemahutite utiliseerimist.

Traditsiooniliselt korraldame avatud uste päeva, mil ootame huvilisi uuendatud katlamajaga tutvuma. Külalised on oodatud 4. märtsil 2016 kell 15.00 – 18.00, asukohaga Torni tn 1, Tõravere katlamajas.