Parim alternatiiv kallile gaasile on kohalik põlevkiviõli

Ajal, mil gaasi hind muutub kallimaks juba igapäevaselt, on kõige õigem lahendus üle minna kohalikule põlevkiviõlile.

Tarbijad on siiani eelistanud põlevkiviõlile maagaasi kuna on loodud kuvand, et gaas on keskkonnasõbralik ja murevaba kütus. Mõned arvavad, et see ongi roheline kütus. Mõlemad on tegelikult fossiilsed kütused ja muude võrdsete tingimuste puhul võiks meie kohalik tarbija valida siiski Eestile soodsama kütuse ehk põlevkiviõli. 2050. aasta kliimaeesmärkide kohaselt tuleks Eestis loobuda mõlemast. Pole vahet, kas kasutame seni ühte või teist fosiilset kütust – maagaasi kasutamine katlamajades ei vii meid eesmärgile kuidagi lähemale.

SW Energia õliauto

Gaasi ja põlevkiviõli hinnad soojatootmises olid kuni 2021. aasta sügiseni väga pikka aega võrreldavad. Siis aga kallines gaasi MWh hind mõne kuu jooksul 4-5 korda. Alates oktoobrist on olnud gaas põlevkiviõliga võrreldes üle kahe korra kallim. Hinnavahe on jäänud isegi 2022. aasta suvel väga suureks. Juuli lõpus on maagaasi börsihind (Dutch TTF) pea 200 €/MWh, siis augusti lõpuks on see ületanud 300 €/MWh piiri. Nendele hindadele lisandub veel aktsiis, võrguteenus ja müüjate marginaal. Augustis on gaasi lõpphinnaks ca 330 €/MWh ja kütteperiood pole veel alanudki… Võrreldav põlevkiviõli hind on üle 4 korra soodsam. 

Võrreldes suurte tööstuste gaasi- ja õlikatlamaja, siis erinevusi on vähem kui arvata võiks. Gaasi katlamaja põlevkiviõlile ümber ehitamiseks kulub spetsialistidel ca 2-4 päeva. Edasi saate nautida kordi odavamat soojust, mille tootmisel hoitakse 24/7 silma peal. Täna on SW Energias katlamajade ümberehitamise järjekord ca 2 kuud. Üleminek gaasiküttelt põlevkiviõlile on otstarbekas ja tehniliselt võimalik alates 100kW võimsusega kateldest. Mõistlik on mõelda ette ning vabaneda vene gaasist lihtsalt ja stressivabalt olles seejuures eeskujuks kogu Euroopale.

SW Energia hooldustehnikute autod

SW Energia ehitas ümber ka kõik oma seni maagaasi peal olevad kaugküttevõrgud. Miks? Sest see on imelihtne ja proovime tarbijat kaitsta ülikõrgete soojahindade eest! Lisaks on tänaseks SW Energia abil rohkem kui 10 tööstusettevõtte katlamajad üle viidud maagaasilt põlevkiviõlile ja veel üle 5 objekti on töös.   

SW Energia OÜ on võimeline kõikides Eesti kaugküttevõrkudes ja tööstustarbijate kasutuses olevad gaasikatlamajad õlikatlamajadeks ümber ehitama 2 kuu jooksul. Seejuures ei ole seadmeid vaja isegi omada. Neid on võimalik (veel) rentida. Me ei tea, kui pikaks ajaks õli ja gaasi hinnavahe selliseks jääb, kuid peale mahuti ja põleti vahetust jääb tulevikus mõlema kütuse kasutamise võimalus. Kokkuvõttes paraneb ja suureneb varustuskindlus. Klient võib vastavalt oma soovile igal hetkel üle minna teise kütuse peale. Ümberehituse kulud jäävad enamus kohtades mõne tuhande euro piiresse ja puuduva põleti ja mahuti rent on kuni mõnisada eurot kuus.

SW Energia OÜ pakub lahendust alates mahutite ja põletite rendist kuni kütuse tarne ja katlamajade hoolduseni. Kõik asjad ühest kohast!

 

Tarmo Saarts, SW Energia OÜ tegevjuht, dipl soojustehnika tase 8 insener soojusmajanduse erialal
Vadim Nogtev dipl soojustehnika tase 8 insener Soojusmajanduse  ja Soojusseadmete käidu korraldamise erialal

Küsi lisa telefonil +372 5668 6539 või kirjuta vadim.nogtev@swenergia.ee 

 

Vadim Nogtev

Energiakulude hüvitamine

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas allkirjastas määruse, mille põhjal kompenseerib riik kodutarbijatele alates veebruari tarbimisest kaugkütte hinnatõusu. Hüvituse periood: veebruar ja märts 2022.a.
Kallinenud kaugkütte hinna kompenseerimine toimub samal põhimõttel nagu enamik teisi juba kehtivaid energiatoetuseid – tarbija hüvitise saamiseks midagi eraldi tegema ei pea, riik kompenseerib 65 protsenti hinnatõusust otse kaugkütte- ja haldusettevõtjatele ning tarbijad saavad selle võrra väiksema küttearve.

SW Energia klientidele on hüvitise summa nähtav iga kaugkütte piirkonna lehel.

Täpsem info energiakulude hüvitamise kohta leitav Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel.

SW Energia jõulutervitus

Abja-Paluoja uus katlamaja avatud

Kaks aastat tagasi Abja-Palu­oja neli üsna õnnetus seisus katlamaja ja kehva kaugkütte­torustiku enda kätte saanud SW Energia OÜ võib ametlikult kuulutada, et kogu soojasüsteemi uuendamine, mis võttis ligi miljon eurot, on lõppenud.

Pikemalt kirjutas Abja-Paluoja kaugküttevõrgust ajaleht Sakala. Pildimaterjal nähtav SW Energia kodulehe galeriis.

Abja-Paluoja uus katlamaja Kastani tänaval

SW Energia rekonstrueeris Abja-Paluoja kaugküttevõrgu, soojahind langeb

Abja-Paluoja katlamaja

SW Energia alustas augustis 2020.a. Abja-Paluojas kaugküttevõrgu kaasajastamist. Mahuka projekti eesmärgiks oli ühildada seni 4 eraldiseisvat katlamaja uute ühendtorustikega ning rekonstrueerida Kastani tänava katlamaja.

Ehitustööde tulemusena vahetati välja peaaegu 1800 m ulatuses vananenud torustikku. Vana ja halvas seisukorras olnud soojustorustiku lõigud asendati uue eelisoleeritud torustikuga. Tööde käigus kahjustada saanud haljastus ja asfaltteed taastati käesoleva aasta kevadel. Tänaseks on Abja-Paluojas valminud ka uus täisautomaatne hakkpuidukatlamaja, mis on keskkonnasõbralik, varustatud kõige kaasaegsema soojatootmise tehnoloogiaga ning toodab soojust taastuvenergiast, hakkpuidust. Seni toodeti Abja-Paluojas sooja 4 erinevas põlevkiviõlil töötavas katlamajas, mis ei olnud kuigi keskkonnasõbralik ega tõhus. Täna, mil kaugküttetorustik on rekonstrueeritud ja ühendtorustike abil üheks kaugküttevõrguks liidetud, toodetakse toasooja Kastani tänaval asuvas uues hakkpuidukatlamajas.

Kasutades kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid, sai siiani õliküttel töötavast Kastani tänava katlamajast biokütusel (hakkpuidul) sooja tootev katlamaja. Abja kaugküttevõrku ehk kortermajadele ja valla allasutustele toodab nüüdsest sooja Leedu firma Kalvis hakkpuidukatel. Kütusena kasutatav hakkpuit toodetakse madala kvaliteediga puidust või raiejäätmetest. Hakkpuitu tuuakse Abja-Paluoja katlamaja lattu korra nädalas. Siiani kasutusel olnud õlikatel jääb reservi. Reservkatel käivitub peamiselt 2 juhul: hakkpuidukatla rikke korral või soojatarbimise tipphetkel väga külmade ilmade puhul.

Uus katlamaja pakub ka tsentraalset sooja vett. Tänu soojuse efektiivsele ärakasutamisele on keskkütte baasil toodetud soe tarbevesi elektri- ja gaasiboileriga võrreldes ca 4 korda odavam. Keskmiselt on ühe korteri sääst aastas ca 300€. Täpsema info saamiseks soovitame SW Energia esindajaga ühendust võtta, kirjutades info@swenergia.ee

Abja-Paluoja kahe projekti kogumaksumuseks on ca 1 miljon eurot, millest ca 50% tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ja ülejäänu investeerib SW Energia. Trassi ehitustöid teostas Metrx OÜ, katlamaja ehitas Kolmtex OÜ. Ehitustööde tulemusena muutus Abja-Paluoja  kaugküttevõrk efektiivsemaks ja energiatõhusamaks.

Toasooja hind Abja-Paluojas aasta tagasi oli 73€/MWh. Tulenevalt katlamaja renoveerimisest ja soojusenergia tootmise üleviimisest biokütusele langes soojusenergia müügihind – alates septembrist on hinnaks 65,40€/MWh. Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Avatud uksed Abja-Paluoja katlamajas

SW Energia OÜ soojusenergia ostu-müügilepingu üldtingimused

Seoses SW Energia OÜ ja SW Kütus OÜ ühinemisega ning SW Energia OÜ muutunud registrikoodiga (uus registrikood 11963782) täiendasime ka soojusenergia ostu-müügilepingu üldtingimusi.

Alates 01.06.2021 kehtivad soojusenergia ostu-müügilepingu üldtingimused leiate SW Energia kodulehelt.

Teade: SW Energia OÜ ja SW Kütus OÜ ühinesid

Hea Koostööpartner

Tänud, et olete olnud vahva koostööpartner SW Energia OÜ-le ja loodame, et meie koostöö kestab edasi ja saame üheskoos pakkuda esmaklassilisi teenuseid ja tooteid meie klientidele.

Anname teada, et 01.06.2021 tehti Äriregistrisse kanne, kus SW Energia OÜ (ühendatav ühing) ja SW Kütus OÜ (ühendav ühing) ühinesid.
Uus äriühing kannab ka edaspidi nime SW Energia OÜ, kuid muutunud on registrikood, uueks registrikoodiks palun märkige oma andmebaasides 11963782. Kindlasti peavad seda tegema need äriühingud, kes väljastavad meile e-arveid.

Kõik SW Energia OÜ (reg 10552918, kustutatud) õigused ja kohustused läksid üle uuele äriühingule, seega pole vaja ühtegi lepingut ümber sõlmida. Kui Teie soov on meievahelisi lepinguid uuendada, siis andke sellest teada info@swenergia.ee ja me võtame Teiega ühendust.

Kogu SW Energia tegevus, teenused, meeskond, omanikud ja kontaktandmed ei muutu, ehk endiselt leiate kõik meie kontaktid internetiaadressilt www.swenergia.ee ja kirjutada saab e-postile eesnimi.perenimi@swenergia.ee

Sooja suve soovides,
Mait Pärg
juhatuse liige
SW Energia OÜ
mait.parg@swenergia.ee

SW Energia rekonstrueerib Abja-Paluoja kaugküttevõrku

Abja-Paluoja katlamaja

SW Energia alustas augustis Abja-Paluojas kaugküttevõrgu kaasajastamist. Mahuka projekti eesmärgiks oli ühildada seni 4 eraldiseisvat katlamaja uute ühendtorustikega ning läbi selle kohaliku kaugküttevõrgu energiatõhusamaks ja töökindlamaks muutmine.

Ehitustööde tulemusena vahetati välja peaaegu 1800 m ulatuses vananenud torustikku. Vana ja halvas seisukorras olnud soojustorustiku lõik asendati uue eelisoleeritud torustikuga. Torustike rekonstrueerimistööd tähendavad enamasti seda, et vana torustik kaevatakse mingi lõigu ulatuses lahti ning seejärel tuleb see demonteerida. Seejärel saab alustada uue eelisoleeritud torustiku paigaldamist. Tööde käigus kahjustada saanud haljastus ja asfaltteed taastatakse kevadel.

Käesoleva aasta (2021.a.) sügiseks valmib Abja-Paluojas uus täisautomaatne hakkpuidukatlamaja, mis on keskkonnasõbralik ning toodab soojust taastuvenergiast, hakkpuidust. Katlamaja ehitustööd algasid möödunud sügisel. Seni toodeti Abja-Paluojas sooja 4 katlamajas, mis ei olnud kuigi keskkonnasõbralik ega tõhus. Täna, mil kaugküttetorustik on rekonstrueeritud ja ühendtorustike abil üheks kaugküttevõrguks liidetud, toodetakse toasooja Kastani tänaval asuvas ajutises konteinerkatlamajas.

Kasutades kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid, saab siiani õliküttel töötavast Kastani tänava katlamajast biokütusel (hakkpuidul) sooja tootev katlamaja. Kütusena kasutatav hakkpuit on Eestis kohapeal puidu raiest tekkiv jääkmaterjal, mis on suurepäraselt kasutatav taastuv biokütus. Kodumaise kütusena annab see tööd kohalikele inimestele, kes väheväärtuslikust puidust hakkpuitu toodavad.   

Abja-Paluoja kahe projekti kogumaksumuseks on ca 1 miljon eurot, millest ca 50% (479 990 eurot) tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ja ülejäänu investeerib SW Energia. Trassi ehitustöid teostas Metrx OÜ, katlamaja ehitab Kolmtex OÜ. Ehitustööde tulemusena muutub Abja-Paluoja  kaugküttevõrk efektiivsemaks ja energiatõhusamaks.

SW Energia OÜ soojusenergia ostu-müügilepingu üldtingimused alates 01.02.2021

Alates 01.02.2021 muutuvad SW Energia OÜ soojusenergia ostu-müügilepingu üldtingimused. Üldtingimused nähtavad SW Energia kodulehel.

Soojusenergia hinna muudatusest teavitame kliente vastavalt kaugkütteseaduses ettenähtud korrale. Kaugkütteseadusega võimalik põhjalikumalt tutvuda Riigi Teatajas.

Rakke 2 uut katlamaja valmis

Rakke uus katlamaja

SW Energia täitis oma lubaduse ja rekonstrueeris Rakkes Metsa ning Staadioni tänava katlamajad. Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Kahe katlamaja ehitustööde maksumuseks kujunes üle 800 000 euro, millest ca 45 % (365 450 eurot) tuli toetusena Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

SW Energia on olnud Rakke aleviku soojatootja juba alates 2016/2017 hooajast. Kuna senised katlamajad olid amortiseerunud ja ebaefektiivsed, alustas SW Energia käesoleva aasta aprillis Rakkes Metsa ja Staadioni tänaval asuvate katlamajade kaasajastamist. Kasutades kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid, said siiani gaasi- ja õliküttel töötavatest katlamajadest biokütusel (hakkepuidul) sooja tootvad katlamajad. Täna vastab nii Metsa kui ka Staadioni tänava katlamajade sisu kõige kaasaegsematele nõuetele ja on keskkonnasõbralikum kui kunagi varem. Lisaks jäid mõlemasse katlamajja ka reservkatlad (õlikatlad), mida kasutatakse remonttööde või äärmiselt külmade ilmade ajal.

Kütusena kasutatav hakkpuit on Eestis kohapeal puidu raiest tekkiv jääkmaterjal, mis on suurepäraselt kasutatav taastuv biokütus. Kodumaise kütusena annab see tööd kohalikele inimestele, kes väheväärtuslikust puidust hakkpuitu toodavad.

Katlamajade hakkepuiduga kütmisele üleviimine tähendab klientide jaoks stabiilsemat soojusenergia müügihinda (erinevalt gaasihinnast ei ole see sõltuv maailmaturu hinnast) ja puhtamat keskkonda (hakkepuidu CO2 heitmeks loetaks null). Samuti on hakkepuidumaterjali Eestis piisavalt ja seega tagatud soojatootmiseks vajaliku kütuse varustuskindlus.

 

Selleks, et kütteperioodil toasoe  katlamajadest kõikide tarbijateni võrdselt jõuaks, on oluline lasta korrapäraselt hooldada kortermaja soojussõlm. Kui tundub, et radiaatorid on liialt külmad või hoopis kuumad, on tõenäoliselt põhjus maja soojussõlmes (kuhjunud setted ja ummistunud filtrid on kõige tavalisemad ning lihtsalt korda tehtavad põhjused).

 

Uutes katlamajades on nüüdsest valmidus toota ka sooja tarbevett – huvilistel palume ühendust võtta SW Energiaga, info@swenergia.ee

Rakke aleviku katlamajadest saavad toasooja nii korterelamud kui ka valla allasutused.

 

Tõhus Kaugküte

Rakke kaugküttepiirkonna efektiivsust tunnustas Eesti Jõujaamade ja Kaugkütteühing detsembris „Tõhus Kaugküte“ märgisega, mis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ja taastuvenergia kasutust edastatavas soojuses. Täna on kaugküte tõhus, keskkonnasõbralik ja mugav soojusvarustuse viis.

Soe vesi Aruküla kaugküttevõrgu klientidele

Alates 13.11 2020 pakub SW Energia OÜ kõikidele Aruküla kaugküttevõrgu klientidele võimalust tarbida keskkütte baasil sooja vett.

Kraanivee soojendamine keskkütte baasil on kõige soodsam ja keskkonnasõbralikum viis lõppematu varuga sooja vee saamiseks, kuid selle võimaluse kasutamiseks peab maja torustik tehniliselt sobima.
Soe vesi ei saa järsku otsa, boiler ei võta enam ruumi, vee hind on tunduvalt soodsam ja vannituba on ka suvel soe ning kuiv. Üks oluline argument on muidugi hind. Kaugküttega vee soojendamine on endiselt ca poole odavam kui elektriga. Kuna suurema osa aastast kasutatakse vee soojendamiseks sedasama soojust, millega köetakse ka radiaatoreid, on sooja vee tootmine väga efektiivne. Tootmiskaod on väikesed ja nii ongi energia megavatt-tunni hind elektrist oluliselt odavam.

Üleminek elektriboilerilt annab võidu ka varustuskindluses: kui boilerivesi võib ajutise suurema tarbimise korral otsa saada, siis kaugküttekatlamaja soojendab vett pidevalt ja varustamine on tagatud 24/7. Kes kunagi šampoonise peaga tulutult dušikraani nuppe kruttinud, see oskab lõppematut sooja vee varu hinnata.

Kui teile pakub kaugküttebaasil soe tarbevesi huvi, siis võtke ühendust SW Energiaga.

Tabasalu kaugküttevõrgust

Viimase kahe aastaga on Tabasalu kaugküttevõrguga liitunud tarbijatele toasooja hind alanenud üle 20%. 01. novembrist langes hind veelgi.

Tabasalu gaasikatlamaja
Tabasalu gaasikatlamaja

Tänavu suvest Tabasalu soojaga varustav SW Energia alustab peagi Tabasalu katlamaja ümberehitust täisautomaatseks hakkpuidu katlamajaks, mis on palju keskkonnasäästlikum ja loob eeldused toasooja alandamiseks ka tulevikus. Tabasalu kaugküttevõrku kuulub 27 korterelamut, lisaks vallamaja, kool, lasteaed, spordikeskus, raamatukogu, noortekeskus, tennisekeskus ja mitmed ärihooned. Soojuse müüja ja edastaja on vallale kuuluv Strantum OÜ, kuid sooja toodab alates tänavu 1. juulist sellekohase konkursi tulemusel SW Energia OÜ.

Paljudes Eesti piirkondades soojatootmisega tegelev SW Energia OÜ on enam kui 20-aastase kogemusega ettevõte, kes on keskendunud just väiksemate ja keskmise suurusega kaugküttepiirkondade arendamisele. Kokku toodab SW Energia tänapäevase ja keskkonnahoidliku tehnoloogiaga soojusenergiat 45 kaugküttevõrgus üle kogu Eesti, sellest suvest ka Tabasalus.

Uus ja keskkonnasäästlikum katlamaja

Kaugküttevõrgu tarbimiskindluse tõstmiseks ja soojakadude vähendamiseks renoveeris Strantum OÜ hiljuti enamiku Tabasalu soojatorustikust. Sellega panustati samal ajal nii keskkonnahoidu kui ka madalamasse soojahinda. Järgmine oluline samm on praegu gaasil töötava kohaliku katlamaja rekonstrueerimine ja üleviimine hakkpuidule. SW Energia on seadnud eesmärgiks rekonstrueerida praegune katlamaja 2021. aasta lõpuks. Uue, sooja tootmiseks hakkpuitu kasutava katlamaja ehitus nõuab mahukat investeeringut ja SW Energia on esitanud ka sellekohase toetusetaotluse Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Taotlusele positiivset vastust loodetakse saada lähema paari kuu jooksul ning ehitustöödega on kavas alustada kohe pärast seda. Peale selle, et uus katlamaja kasutab kütteks keskkonnasäästlikku hakkpuitu, on see täisautomaatne – automaatika annab võimaluse soojatootmist igal ajal distantsilt jälgida ja vajadusel korrigeerida. Ühtlasi tähendab see, et katlamaja on pidevalt ööpäevaringse jälgimise all ning ootamatustele või ka probleemidele reageerivad hooldustehnikud operatiivselt ja loetud tundide jooksul.

SW Energial on laiaulatuslik kogemus hakkpuidu kasutamisel – sooja toodetakse kokku enam kui 250 katlamajas ja puidul töötab neist 56, sealjuures on enamik ehitatud viimase kümne aasta jooksul. Hakkpuidu kasuks räägib kütuse stabiilsem hind ja kesk- konnasäästlikkus: hakkpuidu CO2 heitmeks loetakse null. Samuti on hakkpuidumaterjali Eestis piisavalt ehk tagatud on soojatootmiseks vajaliku kütuse varustuskindlus.

Hind suunaga alla

See, milline on kaugküttevõrkudes soojusenergia hind, on detailselt reglementeeritud ning lõpliku hinna peab kinnitama Konkurentsiamet, kes kontrollib, et hind oleks õiglane nii tarbija kui ka soojatootja seisukohast. Viimase kahe aasta jooksul on Tabasalus toasooja hind alanenud 21% ja  novembris langes hind veelgi.
Uue katlamaja valmimine ja soodsamale kütteviisile üleminek mõjutab tarbijale positiivselt – toasoe läheb odavamaks ja ühtlasi ka stabiilsemaks, sest hakkpuidu hind ei ole nii kõikuv ja maailmaturuhinnast mõjutatud kui praegu kütteks kasutatava maagaasi hind.
SW Energia poolt energia tootmisel kasutatavad taastuvkütused ja tehnoloogiad aitavad kütustest võimalikult maksimaalselt soojusenergiat kätte saada ning hoiavad välisõhu puhtamana. Samuti aitab hoida energiahinda stabiilsena ning on sõbralik rahakotile.

SW Energia toodab ja edastab soojusenergiat ka Harku alevikus, kus uus hakkpuidukatlamaja valmis juba 2018. aasta lõpus. On kõnekas fakt, et Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing tunnustas Harku kaugküttepiirkonda möödunud aastal märgisega “Tõhus kaugküte”. Tunnustus osutab, et uue katlamaja rajamise toel teenindab piirkonna inimesi tõhus, keskkonnasäästlik, mõistliku hinnaga ja mugav soojavarustusviis. Sedasama kvaliteedimärgist on kavas taotleda ka Tabasalu uue katlamaja valmimise järel – nüüdisaegne soojusvõrk koos energiaallikatega annavad kindluse, et kodud on alati soojad.

Artikkel avaldatud ajalehes Harku Valla Teataja 28.10.2020

Elva vald tunnustas SW Energia OÜ-d

SW Energia juht Mait Pärg auhinda vastu võtmas

Kolmapäeval, 7. oktoobri õhtul toimus Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustusüritus, kus anti üle tunnustused neljas kategoorias.

Aasta arendusprojekti tunnustuse sai SW Energia Puhja katlamaja. „SW Energia rajas 2019. aasta suvel Puhja alevikku uue kaugküttetorustiku ja täisautomaatse katlamaja, mille tulemusena paranes Puhja aleviku kaugküttevõrgus varustuskindlus ja vähenesid trassi soojakaod. Komisjon pidas sel aastal just seda projekti tunnustuse vääriliseks,” rääkis Vuks.

Täpsemalt saab toimunud ürituse kohta infot Elva valla kodulehelt.

Haiba küla sai endale jõulupuu

SW Energia kinkis Saue vallas asuvale Haiba külale igihalja jõulupuu.

2018.a. lõpus valmis Haibal uus hakkpuidukatlmaja, mis oli suur samm küla ökoloogilise jalajälje vähendamiseks. Igihaljas jõulukuusk on järgmine samm. Selle asemel, et igal aastal metsast uus kuusk tuua, soovisid küla eestvedajad Haiba keskele ilusa kuuse hoopis istutada.

SW Energia andis soovi täitumiseks omapoolse panuse ja koostöös Saue valla ning Nurga Puukooliga sai augusti lõpus ilus kuuseistik Haiba külas mulda istutatud. Loodame, et sellest on rõõmu paljudeks aastateks.

SW Energia aitas Raasiku vallal rohelisemaks muutuda

Aruküla jäätmejaam

SW Energia kinkis Raasiku vallale istikud kahe hiljuti valminud, Aruküla ja Raasiku katlamaja eest. Augustikuus sai teoks jugapuu heki istutamine Aruküla jäätmejaama viiva tee äärde. Valla haljastusspetsialistid said valida just neile sobivad ja meeldivad taimed.

Ühiste pingutuste tulemusena saab ühe tee äär 40 meetri ulatuses ja 65 istikuga rohelisem ja ilusam. Aruküla Jäätmejaam on Raasiku vallas uus ehitus ja selle piiramine rohelise kõrgema hekiga oli vajalik, et ümbritsevasse rohelusse paremini sulanduda. Jugapuud istutas OÜ Igavere Puukool.

SW Energia uuendab KIK toel Rakke katlamajad

Euroopa_Liidu_Ühtekuuluvusfond
Euroopa_Liidu_Ühtekuuluvusfond

SW Energia haldab Rakke kaugküttevõrku alates 2016.a. teisest poolaastast. Samm-sammult on siiani tehtud ettevalmistusi amortiseerunud Staadioni ja Metsa katlamaja renoveerimiseks. Nüüd saame oma plaanid tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusele teoks teha. Kahe katlamaja renoveerimise kogumaksumuseks on arvestatud 804 480 eurot, millest ca 45 % (365 450 eurot) tuleb toetusena Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

2017.a sügisel sai Rakke kaugküttevõrgus teoks esimene suurem muutus: hoonetesse paigaldati uued kaugloetavad soojaarvestid. See tähendab, et soojaarved koostatakse ja väljastatakse vastavalt tarbitud soojusele (senised arved esitati aastaringselt fikseeritud summa alusel). 2018.a. kevadel sai Rakke kaugküttevõrk Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil „Tõhus kaugküte“ märgise. Märgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ning annab teada, et see soojusenergia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

SW Energia alustas käesoleva aasta aprillis Rakkes asuvate katlamajade kaasajastamist. Mahukate rekonstrueerimistööde raames saavad uue sisu nii Staadioni kui ka Metsa tänava katlamaja. Praegu gaasi- ja õliküttel töötavatest katlamajadest saavad biokütusel (hakkepuidul) sooja tootvad katlamajad. Eesmärk on pakkuda oma klientidele usaldusväärset ja kulutõhusat energiateenust, mis samal ajal minimeeriks ka keskkonnamõjusid.

Ehitades Rakkesse taastuval hakkpuidul töötavad katlamajad, pole see mitte ainult samm rohelisema keskkütte poole, vaid ka samm stabiilsema hinna suunas.

Kütusena kasutatav hakkpuit on Eestis kohapeal puidu raiest tekkiv jääkmaterjal, mis on suurepäraselt kasutatav taastuv biokütus. Kodumaise kütusena annab see tööd kohalikele inimestele, kes väheväärtuslikust puidust hakkpuitu toodavad. Seda tekib kõikjal, kus raiet tehakse ja metsa majandatakse- puhastamata kraavipervedel kui võssa kasvanud põldudel.

Tarbijad ei pea enam kunagi kodusoojuse pärast muretsema, sest biokütusel töötavates katlamajades saavad olema ka reservkatlad (õlikatlad), mida rakendatakse äärmiselt külmade ilmade või hakkpuidukatelde remonttööde ajal.

Staadioni uus katlamaja ehitatakse olemasolevasse endisesse hakkepuidulao hoonesse, kus hakkavad paiknema nii katlamaja kui ka ladu. Praegusest Staadioni katlamajast jääb alles ainult kandev raudbetoonist karkass ja katus – kõik muu tuleb uus.

Metsa katlamaja hoone ehitatakse uus ja hakkepuidulaona kasutatakse olemasolevat hakkepuiduladu, mis ehitatakse ümber.

Rakke Niidu katlamaja on plaanis alates uuest hooajast edasi kütta põlevkiviõliga kuna hakkepuidukatel ja ladu on amortiseerunud ning seda me hetkel ei renoveeri.

Tööde käigus kahjustada saanud haljastus taastatakse pärast ehitustööde lõppu. Rakke katlamajade ehitustöid teostab Rapla Metall OÜ.

SW Energia alustas Ülenurmes kaugküttetorustiku rekonstrueerimist

SW Energia alustas aprillis Ülenurmes soojatorustiku kaasajastamist. Mahuka projekti eesmärgiks on kohaliku kaugküttevõrgu energiatõhusamaks ja töökindlamaks muutmine ning trassikadude vähenemine. Ehitustööde tulemusena vahetatakse välja ca 2,5 km ulatuses vananenud torustikku.

Mullu novembris toimunud uue Ülenurme katlamaja avatud uste päeval oli elanike peamine küsimus: „Millal vahetatakse välja amortiseerunud küttetorustik?“. Nüüd, mil ehitustööd on hooga käimas, saame lubada, et eeloleval sügisel on rekonstrueerimistööd valmis ning järgmisel kütteperioodil on Ülenurme kaugküttevõrgus paranenud varustuskindlus ning vähenevad trassikaod.

Vana ja halvas seisukorras olnud soojustorustiku lõik asendatakse uue eelisoleeritud torustikuga. Torustike rekonstrueerimistööd tähendavad enamasti seda, et vana torustik kaevatakse mingi lõigu ulatuses lahti ning seejärel tuleb see demonteerida. Seejärel saab alustada uue eelisoleeritud torustiku paigaldamist. SW Energia on siiani suutnud kõikides piirkondades teostada töid selliselt, et pikaajalisi soojusseisakuid ei toimu. Tööde käigus kahjustada saanud haljastus ja asfaltteed taastatakse pärast ehitustööde lõppu.

Projekti kogumaksumuseks on 650 000 eurot, millest 50% (325 000 eurot) tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ja ülejäänu investeerib SW Energia. Trassi ehitustöid teostab Sovrex Grupp OÜ.

Vabandame ja loodame kohalike elanike mõistvale suhtumisele ebameeldivuste osas, mida küttetorustiku ehitustööd põhjustada võivad. Ehitustööde tulemusena muutub Ülenurme kaugküttevõrk veelgi efektiivsemaks ning see on kasulik kõigile.

Igale koolilapsele arvuti – aitame koduõppel lapsi, kel pole arvutit

Igale koolilapsele arvuti – aitame koduõppel lapsi, kel pole arvutit. SW Energia OÜ on tänases eriolukorras elutähtsa teenuse pakkuja. Meie meekond hoolitseb selle eest, et ka praegusel ajal saaksid kõik mugavalt kodus viibida ning toasooja pärast mitte muretseda. Lisaks igapäevastele tegevustele on SW Energia alati soovinud olla osa kogukonnast ja lisaväärtusena erinevates projektides kaasa lüüa. Meie eesmärgiks on toetada projekte, mis aitavad edendada kogukonna elu ning väärtustada keskkonnahoidlikku ja mugavat elukorraldust. Meile meeldib näha, et väikestes kohtades on hea elada ja omalt poolt teeme kõik endast oleneva, et see nii ka jääks.

Kui tuli uudis üleriigilisest eriolukorrast ja sellega seoses koolide sulgemisest ning koduõppele üleminekust, sai kiirelt selgeks, et on päris palju peresid, kus puudub e-õppest osasaamiseks vajalik arvuti. Kodanikualgatus “Igale koolilapsele arvuti” koostöös koolide ja kohalike omavalitsustega otsustas abivajajad kokku viia organistatsioonidega, kellel on arvuteid õpilastele kas ajutiselt kasutusse anda või annetada. Niimoodi tagatakse, et seadmed jõuavad neid kõige enam vajavate lasteni.

SW Energia otsustas üleskutsega liituda ja panustas omalt poolt 20 arvutit. Tänu sellele on võimalik 20 pere lastel oma koolitöid teha ning e-õppest osa saada. Elame ju e-riigis, mistõttu ei tohiks koolis edasijõudmisele takistuseks saada arvuti puudumine. Kuna oleme innovaatiline ettevõte, tahame omalt poolt läbi antud kodanikualgatuse võimalikult paljude õpilaste teadmistekogumisele hoogu juurde anda ja e-õppe perioodi muretumaks muuta. Kuigi ideaalis võiks kodus õppimiseks olla igal lapsel oma isiklik arvuti, siis hakkama saab ka juhul, kui on 1 arvuti jagamiseks. Kui teie või teie tuttava peres ei ole ühtegi arvutit või olemasoleva seadmega ei saa hakkama, palun võtke ühendust oma laste kooli või kohaliku omavalitsusega, kelle kaudu seadmeid vahendatakse.

Kui ka Sinul või Sinu ettevõttel on mõni seade, mis võiks muuta mõne lapse e-õppe perioodi kogemuse nutikamaks ja lihtsamaks, võta kindlasti ühendust kodanikualgatuse “Igale koolilapsele arvuti” meeskonnaga!

Eriolukorra ajal toimub toasooja tootmine tavapäraselt