Paldiski

Paldiski kaugküttevõrgus töötab puiduhakke katlamaja

Paldiski kaugküttevõrgus on alates 01.09.2017 soojusenergia müügihind, tulenevalt hakke hinna langusest, 50,40 €/MWh, hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Soojusenergia piirhind antud piirkonnas on 52,75 €/MWh.  Hinnale lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Piirhinna aluseks on Konkurentsiameti otsus: nr 22.12.14 nr 7.1-3/14-094.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse. SW Energia müüb Paldiski võrgus soojusenergiat alla Konkurentsiameti poolt kehtestatud piirhinna.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Soojusvõrgu edasisel arendamisel lähtub SW Energia 2016. aasta lõpus valminud Paldiski linna soojamajanduse arengukavast.

Peamised võidud

 • Puhtam energia
 • Efektiivsem küttesüsteem
 • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

 • Allan Aas
  533 22 657

Müügihind Paldiski kaugküttevõrgus

Soojusenergia piirhind antud piirkonnas on 52,75 €/MWh. Hinnale lisandub seaduses ette nähtud käibemaks.

Paldiski soojus on roheline

Paldiski kaugküttevõrgus toodetakse soojust hakkpuidust, tänu sellele on Paldiski elanike ökoloogiline jalajälg väike ja asula õhk puhas

 • rocket

  Moodne

  Meie hakkpuidukatlamajad on vaiksed, puhtad ja säästlikud; nende tööd juhib automaatika

 • brightness-max

  Keskkonnasõbralik

  Hakkpuidu põletamisel kasutame energia saamiseks ära materjali, mis muidu niisama metsa all kõduneks

 • user-group

  Kodumaine kütus

  Hakkpuit on kodumaine kütus, mille kasutamine jätab raha Eestimaale ja pakub tööd kohalikele tublidele inimestele

 • toggles

  CO2 vaba

  Hakkpuidu põletamise CO2 heitmeks loetakse null, järelikult ei lisandu selle kütuse hinnale mitte kunagi saastetasusid

Paldiski küttevõrgu areng

Paldiski linna köetakse keskkonnasõbraliku hakkpuiduga moodsas täisautomaatses katlamajas

korstnad

Järjest efektiivsem

Lähiaastatel plaanib SW Energia paigaldada Paldiski katlamajja suitsugaaside kondensaatori – see seadeldis püüab soojust juba korstnasse suunatud suitsugaasidest ning võib katla efektiivsust suurendada 12-15%.

Varustuskindluse tagamiseks viiakse lõpule ka soojatrasside uuendamine, veel on jäänud rekonstrueerida ligi 3km soojatrasse.

 

paldiski_moodne

Moodne katlamaja

Paldiski linnas saame pakkuda soodsat soojusenergia hinda just tänu kohalikule taastuvale kütusele: hakkpuidule. Põlevkiviõli kasutatakse katlamajas ainult väga külmadel perioodidel või hakkpuidu katla remondi ajal. Selleks, et säilitada soodne soojusenergia hind, rekonstrueeriti ja automatiseeriti katlamaja 2015. aasta suvel. Rekonstrueerimise käigus vahetati välja vananenud elektrisüsteemid ning ehitati uus ja suurem hakkpuidu ladu. Sellega vähendati kütuseveokite sõidukoormust ligi poole võrra ning nüüd vajab ladu täitmist vaid iga 4-6 päeva tagant.

Lisaks hakkpuidulaole rekonstrueeriti katlamajas suitsukäigud: Paldiski sai kaasaegseid keskkonnanõudeid arvestava suitsugaaside puhastussüsteemi.

Rekonstrueerimise käigus ehitati katlale automaatne tuhaärastussüsteem, mis hoiab oluliselt kokku tööjõudu.

paldiski

Kvaliteetne soojusenergia

Soojusenergia OÜ ja SW Energia OÜ sõlmisid 2015. aastal ühinemislepingu, mille kohaselt ühendati kaks ettevõtet. Ühinemisprotsess lõppes 1. juulil 2015. aastal. SW Energia OÜ on olnud aastaid Soojusenergia OÜ partner ja viimase 49 % osaluse ostuga omandas 100% Soojusenergia OÜ osakutest. Uues ettevõttes on ühendatud 17 aasta pikkune töökogemus koos kõige kaasaegsemate tehnoloogiliste võimalustega, mille abil suudame tagada klientidele püsivalt soodsa ja kvaliteetse soojusenergia.

 

paldiski-hakkeladu

2014-2015

Kokku on investeeriti seadmete uuendamisesse üle 500 000 euro.  Võrreldes teiste kaugküttevõrkudega saame säilitada soodsa soojusenergia hinna, mis alates käesoleva aasta algusest on 52,75 eur/MWh (hinnale lisandub käibemaks).

Kindlasti on plaanis jätkata vanade maapealsete trasside väljavahetamist. Linnapildist kaovad järk-järgult vanad maapealsed soojustrassid, mis asendatakse maaaluste eelisoleeritud soojustrassidega.

 

Räägi eksperdiga ja küsi nõu

Helista klienditoe numbrile ja anname sinu küsimustele kiirelt vastused. Vastame E-R 9.00-17.00

+372 447 7862

Kui soovid infot kirjalikult, jäta meile teade ning võtame esimesel võimalusel ühendust.

Ava kontaktivorm