Salme

Salme kaugküttevõrk

Salme kaugküttevõrk on SW Energia haldusalas, kus alates 01.04.2017.a. on soojusenergia müügihind 65,50 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Vastavalt Konkurentsiameti 09.01.2019 otsusele nr. 7-3/2019-001 on piirhind 70,94 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Salme piirkonna soojamajanduse arengukavaga saab lähemalt tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

 

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

  • Alari Tõnissoo
    5648 1155

Salme kaugküttevõrgu arengud

KIKi toetuste abil saab Salme vald Saaremaal moodsa täisautomaatse hakkpuidukatlamaja.

Salme tõhus kaugküte

2018

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, millega tunnustati 21 SW Energia kaugküttepiirkondaMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

Tõhus kaugkütte märgis annab teada, et see energia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

2017 kevad

Märtsis 2017 valmis katlamaja, mis toodab sooja tuliuue puiduhakkekatlaga. Keskonnasõbralik katlamaja kasutab soojatootmiseks kohalikku toorainet, mis pärineb Saaremaa metsadest. Lisaks säästab märkimisväärselt ümbritsevat keskonda, lisades atmosfääri 0 kg CO2.

Nutikas katlamaja on täielikult automatiseeritud, mis tähendab, et automaatika reguleerib sooja tootmist vastavalt tarbimisele.

el_yhtekuuluvusfond_horisontaal

2016 sügis

8. augustil 2016 andis Keskkonnainvesteeringute keskus teada otsusest toetada Salme aleviku katlamaja renoveerimist Euroopa liidu ühtekuuluvusfondi vahenditest 99 999 euro ulatuses. Toetuse summa moodustab poole kõigi renoveerimistööde maksumusest.

Tänu sellele saab Salme endale juba järgmisel aastal keskkonnasõbraliku hakkpuidukatlamaja, mis toodab soojust kohalikust toorainest ja lisab atmosfääri 0 kg C02. Eelprojekti järgi mahub kaasaegne täisautomaatne katlamaja koos hakkpuidulaoga täielikult ära tänasesse hoonesse.

 

sw energia salme konteiner katlamaja

2016 kevad

Kütteperioodil 2016/2017 annab Salme kaugküttevõrgus sooja ajutine konteinerkatlamaja. Merekonteinerisse ehitatud katlamaja töötab automaatselt ja vajab hooldemehe tähelepanu vaid paar korda nädalas.