Salme

Salme kaugküttevõrk

Salme kaugküttevõrk on SW Energia haldusalas.

Tulenevalt Konkurentsiameti 17.07.2019 otsusest nr. 7-3/2019-031 kehtib alates 01.09.2019 Salme kaugküttevõrgus soojusenergia piirhind 74,19 €/MWh ja sellest tulenevalt on SW Energial õigus rakendada müügihinda 73 €/MWh. Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Salme piirkonna soojamajanduse arengukavaga saab lähemalt tutvuda Riigi Teatajas

Loe SW Energia uudiseid siin.

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt siin.

 

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

  • Alari Tõnissoo
    5648 1155

Salme soojusvõrgu müügihind

Alates 01.12.2019.a. on soojusenergia müügihind 73 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Salme kaugküttevõrgu arengud

KIKi toetuste abil saab Salme vald Saaremaal moodsa täisautomaatse hakkpuidukatlamaja.

Salme tõhus kaugküte

2018

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, millega tunnustati 21 SW Energia kaugküttepiirkondaMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

Tõhus kaugkütte märgis annab teada, et see energia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

2017 kevad

Märtsis 2017 valmis katlamaja, mis toodab sooja tuliuue puiduhakkekatlaga. Keskonnasõbralik katlamaja kasutab soojatootmiseks kohalikku toorainet, mis pärineb Saaremaa metsadest. Lisaks säästab märkimisväärselt ümbritsevat keskonda, lisades atmosfääri 0 kg CO2.

Nutikas katlamaja on täielikult automatiseeritud, mis tähendab, et automaatika reguleerib sooja tootmist vastavalt tarbimisele.

el_yhtekuuluvusfond_horisontaal

2016 sügis

8. augustil 2016 andis Keskkonnainvesteeringute keskus teada otsusest toetada Salme aleviku katlamaja renoveerimist Euroopa liidu ühtekuuluvusfondi vahenditest 99 999 euro ulatuses. Toetuse summa moodustab poole kõigi renoveerimistööde maksumusest.

Tänu sellele saab Salme endale juba järgmisel aastal keskkonnasõbraliku hakkpuidukatlamaja, mis toodab soojust kohalikust toorainest ja lisab atmosfääri 0 kg C02. Eelprojekti järgi mahub kaasaegne täisautomaatne katlamaja koos hakkpuidulaoga täielikult ära tänasesse hoonesse.

 

sw energia salme konteiner katlamaja

2016 kevad

Kütteperioodil 2016/2017 annab Salme kaugküttevõrgus sooja ajutine konteinerkatlamaja. Merekonteinerisse ehitatud katlamaja töötab automaatselt ja vajab hooldemehe tähelepanu vaid paar korda nädalas.