Kolga-Jaani

Kolga-Jaani kaugküttevõrk

Sel sügisel, alates 10. oktoobrist hakkas Kolga-Jaani keskküttevõrku soojusega varustama SW Energia, kes plaanib tulevikus tänase katlamaja ümber ehitada täisautomaatseks hakkepuidukatlamajaks.

Viljandi valla poolt korraldatud hanke Kolga-Jaani soojatootja leidmiseks võitis SW Energia OÜ. Oktoobris sõlmiti leping Kolga-Jaani kaugküttepiirkonna haldamiseks 10 aastaks. Leping jõustus kohe ning alates 10.oktoobrist hakkab Kolga-Jaani keskküttevõrku soojaga varustama SW Energia.

Kaugküttevõrkudes otsustab soojusenergia hinna üle Konkurentsiamet, kes valvab, et hind oleks õiglane nii soojatootja kui tarbija seisukohast. Kolga-Jaani võrgus ei ole siiani Konkurentsiameti poolt kehtestatud hinda. Piirhinna kehtestamiseni jääb kehtima senine hind 53,69 €/MWh, millele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks. Et seadus keelab samas küttevõrgus eri klientidele erineva hinna kehtestamise, maksab megavatt-tund kõikides majades ja asutustes täpselt sama palju.

Tulevikus plaanib soojatootja Kolga-Jaani katlamaja rekonstrueerimist. Tööde teostamiseks soovitakse kaasata Keskkonnainvesteeringute Keskust.

Hinnainfo meie muude teenuste kohta leiate hinnakirjast

Raasikul kehtiva soojamajanduse arengukava kohta saab lisainfot Riigi Teatajast

 

Peamised võidud

  • Puhtam energia
  • Efektiivsem küttesüsteem
  • Vähenenud küttekulud

Küsi lisainfot

  • Janek Sarv
    +372 525 4536

Muutused Kolga-Jaani kaugküttevõrgus

Ehitame ja haldame katlamaju sõltumata kütteliigist ning omame teadmisi ja oskusi, kuidas saada maksimaalne kasutegur.

2019

Kolga-Jaani kaugküttevõrku haldab alates oktoobrist 2019.a SW Energia OÜ. Plaanis on täielikult rekonstrueerida olemasoleva katlamaja, mis saab olema täisautomaatne hakkpuidul töötava katlamaja. Uue katlamaja ehitus tähendab mahukat investeeringut, mis mõjutab kindlasti ka soojusenergia hinda. Et tarbija jaoks kulusid vähendada, taotleb SW Energia katlamaja rekonstrueerimistööde teostamiseks toetust Keskkonnainvesteeringute keskuselt. Kuigi eeltööd toetuse taotlemiseks juba käivad, võtab protsess siiski umbes 2 aastat.

Uue katlamaja valmimiseni on SW Energial olemas võimalus kasutada ajutist konteinerkatlamaja, kus sooja toodab õlikatel. Tänaseks ongi konteinerkatlamaja juba soojusvõrku ühendatud ja toodab toasooja kõigile 15 soojustarbijale. Kolga-Jaani kaugküttevõrku kuuluvad 6 korterelamut ja lisaks valla poolt hallatavad hooned.

Kolga-Jaani Kaugkütte soojatrasside rekonstrueerimine lõppes käesoleva aasta kevadel ja tänu sellele vähenevad alevikus tuntavalt soojakaod.